Palveluverkkosuunnittelu


 

Yhdyskuntarakenteen muutokset ohjaavat palveluiden kehittämistarpeita. Palveluita on tuotettava sinne, missä kaupunkilaiset asuvat. Keravan sijainti osana kasvavaa metropolialuetta hyvien joukkoliikennepalveluiden ääressä takaa ihanteelliset edellytykset kaupungin kasvulle ja monipuolisten palveluiden kehittämiselle.

Lyhyiden välimatkojen ansiosta asukkailla on mahdollisuus valita eri elämänvaiheisiin soveltuvia palveluita eri puolilta kaupunkia. Kaupungin organisaation on reagoitava nopeasti ympäristön muutoksiin. Kaupunki hyödyntää palveluidensa järjestämisessä suuren tuotannon etuja, kuntayhteistyötä, kolmannen sektorin toimijoita sekä yksityisiä yrityksiä.

Verkostomainen palvelurakenne luo edellytykset kustannustehokkaille ja laadukkaille korkean osaamisen palveluratkaisuille. Palveluiden järjestäminen vaatii strategista näkemystä kaupungin tulevaisuudesta. Kaupungin tasapainoinen kehittäminen vähentää myös alueiden segregoitumista ja luo asukkaille yhtäläiset oikeudet laadukkaisiin julkisiin palveluihin.

Keravalla käynnistettiin vuonna 2016 palveluverkkotyö. Palveluverkkosuunnitelman ensimmäisessä osassa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 31.10.2016. Tulevina vuosina palveluverkkotyötä jatketaan lisäosilla, jotka käsittelevät liikunta-, kulttuuri- ja sosiaalipalveluita. Palveluverkkoselvitykseen liittyviä työvaiheita voi seurata näiltä sivuilta. Palveluverkon eri osioista voi lukea tarkemmin niitä käsitteleviltä alasivustoilta.

 

Päivitetty 06.06.2018 klo 14:52