Uutiset

Pohjois-Kytömaalle rakentuu lähivuosina uusi pientaloalue: katujen, vesihuollon ja puistojen rakennustyöt alkavat

21.07.2022 klo 12:55

​Kaupunki rakentaa Pohjois-Kytömaalle uutta pientaloaluetta varten kadut, vesihuollon, tonttiliittymät sekä kaksi uutta puistoaluetta. Kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistaa lähivuosina alueelle suunniteltujen tonttien asuntorakentamisen. Rakennustyöt ovat alkaneet tällä viikolla ja kokonaisuutena asuinalueen infratyöt valmistuvat kesällä 2024.


Kaupunki on aloittanut Pohjois-Kytömaalle lähivuosina rakentuvan uuden pientaloalueen rakentamisen rakennustöitä valmistelevilla töillä sekä pintamaiden poistolla. Alueella on myös aloitettu Kytömaantien varteen rakentuvan meluvallin rakentamistyöt. Meluvalli toteutetaan maa-aineksesta ja rakentamiseen hyödynnetään myös asuinalueen rakentamisesta syntyviä kaivumaita.


Tuleva pientaloalue sijaitsee Kytömaan pientaloalueen vieressä ja on tällä hetkellä täysin rakentamatonta metsä- ja peltomaastoa. Alueelle suunniteltujen tonttien asuntorakentamisen mahdollistamiseksi kaupunki rakentaa alueelle kunnallistekniikan, tonttiliittymät, vesihuollon, katuja sekä kaksi uutta puistoa. Rakentaminen laajentaa Kytömaan pientaloaluetta Tuusulan rajalle asti. Alueella olevat arvokkaat luontokohteet, kuten Kytömaansuo, säilyvät ja alueen virkistyskäyttö paranee uusien puisto- ja viheralueiden avulla.


Asuinalueen infran rakennustyöt alkoivat tällä viikolla. Tavoitteena on luovuttaa ensimmäiset tontit rakentajien käyttöön jo alkuvuodesta 2023 osan asuinalueen infrasta valmistuttua. Kokonaisuutena asuinalueen infratyöt valmistuvat kesällä 2024, jolloin saadaan päätökseen alueen viimeistelytyöt.


Rakentaminen ei aiheuta muutoksia lähialueiden liikennejärjestelyihin tai katkoja vedenjakeluun. Rakennustöiden alkuvaiheessa maanajo lisää liikennöintiä ensin Kytömaantiellä ja myöhemmin Kutinmäentiellä.

Suunnitelmissa rivitalo-, luhtitalo- tai omakotitalotontti Pohjois-Kytömaalta

Pohjois-Kytömaalle rakentuu luonnon lähelle asuinalue, jolta on hyvät ja toimivat yhteydet Keravan keskustaan ja rautatieasemalle sekä pyörällä, julkisella liikenteellä että omalla autolla. Lisäksi alueella on monipuoliset virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet alueen uuden polkuverkoston ja leikkipaikan rakentamisen valmistuttua.


Osa Pohjois-Kytömaan tonteista, joille on mahdollista rakentaa 1-2 kerroksinen rivi- tai luhtitalo, ovat jo haettavissa. Tonteista kiinnostuneet rakentajat voivat olla yhteydessä kaupungingeodeetti Mirka Härköseen sähköpostitse, mirka.harkonen@kerava.fi. Rivi- ja luhtitalotonttien kiinteistönmuodostuksessa voidaan huomioida myös rakennuttajan toiveet.


Pohjois-Kytömaalle kaavoitetut 37 omakotitalotonttia tulevat hakuun vuonna 2023. Tonttihausta kerrotaan tarkemmin myöhemmin.

Päivitetty 21.07.2022 klo 13:03