Uutiset

Pohjois-Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista lähellä luontoa

29.04.2020 klo 14:55

​Pohjois-Kytömaalla käynnistyneen kaavahankkeen tavoitteena on lisätä virkistysalueita sekä laajentaa Kytömaalla jo olemassa olevaa asuinaluetta erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista koostuvaksi lähellä luontoa sijaitsevaksi asuinalueeksi.


Suunniteltu noin 300-400 asukkaan uusi asuinalue ulottuisi pohjoiseen aina Tuusulan rajalle asti. Alustavan arvion mukaan alue voisi koostua 60-70 uudesta omakotitalotontista sekä noin 5-10 uudesta rivitalo- tai pienkerrostalotontista, jotka tulisivat luovutettaviksi aikaisintaan vuonna 2022.


Asumisen lisäksi kaupunki haluaa kaavahankkeen avulla osoittaa alueelle leikkipuiston sekä uusia virkistysalueita ja polkuverkostoja luonnossa liikkumista varten. Kaupunki haluaa myös säilyttää alueen paikallisesti arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä tuoda ne helpommin kaikkien keravalaisten käyttöön.


Keravan paikallisesti arvokkaista luontokohteista Kytömaan suo sijaitsee kaavoitettavan alueen itäosassa, ja Kytömaan lähde saa osittain vetensä alueen moreeni- ja kallioharjanteilta. Kytömaan suo ja lähde sopivat erinomaisesti esimerkiksi lapsille tarkoitetuiksi opetuskohteiksi, joissa voi tutustua suolla ja lähteellä kasvavaan kasvillisuuteen sekä niissä viihtyviin eliöihin.


Keravan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14. huhtikuuta käynnistää Pohjois-Kytömaan kaavahankkeen ja asettaa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 29.4.-29.5.2020. Kaavahankkeesta järjestetään asukasilta verkossa maanantaina 18.5. klo 17.45.

Päivitetty 29.04.2020 klo 16:47