Uutiset

Poikkeusolojen tilannetiedote keskiviikkona 25.3.2020

25.03.2020 klo 20:45

​Kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun koollekutsuma kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu joka päivä. Päivittäisissä kokouksissa käsitellään ja linjataan asioita, joista meillä kaikilla - niin kaupungin työntekijöillä kuin asukkailla - on kysymyksiä. 

Siksi laitamme kaikkien luettavaksi tänne verkkosivuillemme ja sosiaaliseen mediaan kaikkina päivinä tiedon siitä, mitä asioita valmiusjohtoryhmässä on käsitelty ja millaisia kaupungin toimintaan liittyviä päätöksiä tai linjauksia on tehty.


COVID-19 pikatilannekuva

Keravalla on edelleen rauhallista. Yksi uusi koronadignoosi, kokonaismäärä meillä nyt kuusi.

Epidemiapäivystykselle pohditaan omaa sisäänkäyntiä. Terveyskeskuksessa tehdään tekniikan kanssa katselmus ja ryhdytään toimiin, mikäli asiaan löytyy sopiva ratkaisu. 

Yleistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan hallintosäännön, joka mahdollistaa tarvittaessa hyvin nopeiden päätösten tekemisen poikkeusolojen aikana.

Varhaiskasvatusmaksuista tehdään lisälaskelmia. Tavoitteena on mahdollisimman helppo ja kestävä toimintatapa.

Ajankohtaista toimialoilta

SOTE

Ei uutta raportoitavaa, kaikki hyvin.

KASVO

Siivoushenkilöstö rajaa koululuokkia yhdessä kouluhenkilökunnan kanssa. Mahdollisesti vapautuvaa siivoustyövoimaa voidaan tarvittaessa käyttää muissa kohteissa.

Etäkoululaisten ruokailumahdollisuuksista on ollut keskustelua. Asiaa selvitetään edelleen. Etsitään ratkaisua mm. yhteistyökumppanien kanssa.

Lukiolaisten kevään opetukset järjestetään etänä.

TEKNIIKKA

Tulevien investointien eteneminen on selvityksessä. Koronatilanne vaikuttaa myös tekniikan alan yrityspuolella ja tilannetta on seurattava kaupungin puolella tarkoin.

Kaupunki on saanut tarjouksen parakkitiloista sairaanhoidollisiin tarpeisiin. Selvitetään, ovatko parakit sellaisia, että niissä voidaan hoitaa tarpeen mukaan myös koronapotilaita. Toiminnallisesti parakit olisi järkevintä sijoittaa terveyskeskuksen alueelle, ei moneen eri toimipisteeseen. Vielä ei tiedetä, tuleeko parakeille tarvetta, mutta selvitykset on tehtävä jo nyt.

Juoksuportaista ja urheilupaikoilta sammutetaan valaistus illalla, jotta saadaan ainakin osa niihin kokoontuvista ihmisistä pysymään poissa. 

Ruokahuolto

Koulunkäyntiavustajat jakelevat nyt koululaisille ruoan, järjestely toimii oikein hyvin.

Keittiöhenkilökuntaa on nyt kovin vähän töissä. Sattaa olla mahdollista saada lisätyövoimaa yksityisen puolen suurtalousosaajista.

HR

Tällä hetkellä kaupungissa toimitaan tehtyjen ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa linjataan uudestaan.

TIETOHALLINTO

VPN-yhteyksien ylikuormitus aiheuttaa sen, että kriittisiä työtehtäviä hoitavat eivät pääse VPN:ään ollenkaan ja näin heidän työtehtäviensä tekeminen estyy. Asia saadaan korjattua, mutta ohjeistusta toimintatavoista tarvitaan, kunnes VPN:n kapasiteettia ensi viikon aikana saadaan nostettua.

KERAVAN ENERGIA

Tilanne hallinnassa.

Painotetaan edelleen sitä, että vältetään henkilökontakteja ja varmistetaan henkilökunnan työssäolo.

TURVALLISUUS

Poliisin saadun päiväraportin mukaan Keravan alueen tilanne on rauhallinen ja normaali. Varaudumme mahdollisesti voimaan tuleviin liikkumisrajoituksiin.

Virvepäivityksiä odotetaan.

VIESTINTÄ

Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta tullut tilanneraportointipyyntö. Haluavat päivittäisen raportin varautumisesta ja palvelujen toimivuudesta. Viestintä hoitaa yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa.

Yli 70-vuotiaiden kirje on tarkastusta vaille valmis, kierrätetään vielä eri toimialoilla kommenteilla. 

Kertussa ja Kerava.fi:ssä korona-paketit. Kerava.fi:ssä paljon tietoa myös eri kielillä (englanti, arabia, somali, venäjä), selkokielellä, viittomakielellä ja kuvina. Lisäkieliä on tulossa lähipäivien aikana.

Verkkosivuille asennettu koronabotti palvelee 24/7 ja sivut ovat nyt myös kuunneltavissa helposti.

Isojen ihmisjoukkojen kokoontumisen vaaroista viestitään jälleen kerran. Juoksuportaista ja urheilupaikoilta sammutetaan valaistus illalla, jotta saadaan ainakin osa ihmisistä pysymään poissa, tästä viestitään vahvasti.

MUUTA

Kerava on peruuttanut veteraanipäivän tilaisuuden, kutsuja ei ole lähetetty ja veteraanien edustajaan on oltu yhteydessä asiasta.


Päivitetty 25.03.2020 klo 20:25