Uutiset

Poikkeusolojen tilannetiedote maanantaina 6.4.2020

06.04.2020 klo 20:55

Kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun koollekutsuma kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu joka päivä. Päivittäisissä kokouksissa käsitellään ja linjataan asioita, joista meillä kaikilla - niin kaupungin työntekijöillä kuin asukkailla - on kysymyksiä. 

Siksi laitamme kaikkien luettavaksi verkkosivuillemme ja sosiaaliseen mediaan joka päivä tiedon siitä, mitä asioita valmiusjohtoryhmässä on käsitelty ja millaisia kaupungin toimintaan liittyviä päätöksiä tai linjauksia on tehty.

 

TILANNETIEDOTE MAANANTAINA 6.4.2020

 

COVID-19 pikatilannekuva ja SOTEn ajankohtaiset

 

Keravalla edelleen 10 diagnosoitua koronatapausta.

Huoltovarmuuskeskuksesta on tulossa erä suojavarusteita.

 

Terveyskeskuksessa kiireettömät vastaanottokäynnit ovat vähentyneet n. 20 %. Puhelut sen sijaan ovat lisääntyneet huomattavasti.

 

Terveyskeskuksen koronalinjalle on noin kolmessa viikossa tullut lähes 650 puhelua. Linja avattiin 13.3.2020.

 

Tänään on sotelautakunnan info- ja keskustelutilaisuus.

 

 

YLEISTÄ

 

Osa nuorisosta kokoontuu suhteellisen suurina ryhminä (yli 10 h) keskusta-alueella ja käyttäytyy häiritsevästi. Laaja yhteistyö kaupunginjalkautuvan nuorisotyön, keskustan kauppaliikkeiden ja poliisin kanssa on aloitettu.

 

Kuten muissakin kaupungeissa, myös Keravalla odotetaan jo kovasti tietoa valtionapupäätöksistä.


 

AJANKOHTAISTA TOIMIALOILTA


 

KASVO

 

Lukiossa on rauhallista, etäopetus toimii.

 

Perusopetuksessa seurataan oppilasmääriä ja reagoidaan nopeasti esim. ruokamäärien osalta.

 

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat hiukan kasvaneet tänään.

Reilut parikymmentä varhaiskasvatuksen henkilöä on siirtynyt avustamaan mm. sosiaalipuolelle.

 

Lukiolla on ruoanjakelupiste, jonka toimintaa selkeytetään entisestään ja paikan päälle tulee ohjaajia neuvomaan, miten toimimaan oikein.

 

Ruokatarve on ilmoitettu nyt noin 300 lapselle/nuorelle.


 

VAPARI

 

Soittokierros kaikille 80+ keravalaiselle etenee. Soittajia on nyt noin 30 ja parhaillaan selvitellään, miten puhelinnumerot saadaan käyttöön tietosuojaa kunnioittavassa muodossa.

 

Kulttuuripalvelut on päättänyt jakaa avustuksia innovaatioihin elämys- ja kulttuuripalveluissa. Avustushakemukset tulee tehdä 17.4 mennessä. Ohjeet löytyvät kerava.fi-sivulta ja kaupungin Facebook-sivulta.


 

TEKNIIKKA

 

Tilanne on hallinnassa.


 

HR

 

Ohjeistetaan jälleen kerran työterveyshuoltoa toimimaan oikein poikkeusajan käytäntöjen osalta.

 

Muutoin tilanne on hallinnassa.


 

TALOUS

 

Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko on päivitetty koronavirustilanteeseen. Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin eri ennustelaitosten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen. Veroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 5 % tänä vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna. 

 

Valtiovarainministeriö päivittää omia ennusteitaan parhaillaan ottaen ennusteissaan huomioon koronaviruksen aiheuttamat paineet talouskehitykseen. Ministeriön ennusteet julkaistaan Kuntatalousohjelman yhteydessä 16.4. Kuntaliitto päivittää tarvittaessa tämän jälkeen veroennustettaan.

 

Vaikutus talouteen saattaa näkyä työttömyyden sekä hetkellisenä isona nousuna että hyvin mahdollisena korkeamman työttömyyden ajan jatkumisena myös tulevina vuosina.

 

 

TIETOHALLINTO

 

Tietoverkoissa kaikki on ok, tietoliikenne ja VPN toimivat normaalisti.

 

 

KERAVAN ENERGIA

 

Kaikki on hallinnassa.

 

 

TURVALLISUUS

 

Organisaatioturvallisuuden osalta tilanne on hallinnassa.

Poliisin raporttien mukaan myös kaupungilla kaikki kunnossa.

 

Keskustan yleisillä paikoilla ja Karusellissa on nuorisoa kokoontunut yli 10 h ryhminä aiheuttaen häiriötä. On oltu jo yhteydessä Karusellin kauppakeskusjohtajaan ja poliisiin jatkotoimien osalta. Myös jalkautuvat nuorisotyöntekijät on otettu mukaan yhteistyöhön. 

 

 

VIESTINTÄ

 

Viestintä seuraa tilannetta ja yrittää ainakin alkuviikosta keskittyä hoitamaan mahdollisuuksien mukaan arkiviestintää.


Nuorten häiriökäyttäytymisen osalta pitää viestinnässä nyt vedota myös nuorten/lasten vanhempiin.

 

Selvitetään, miksi viestintä kesätyöntekijöistä ei ole saavuttanut esimiehiä.


Päivitetty 07.04.2020 klo 20:20