Uutiset

Poikkeustilan tilannetiedote tiistaina 17.3.2020

17.03.2020 klo 17:55

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu on päättänyt, että kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu tästä eteenpäin jokaisena arkipäivänä. Kaupungin normaaliajan johtoryhmän lisäksi valmiusjohtoryhmään kuuluvat johtava ylilääkäri, apulaisylilääkäri (infektiotaudit), turvallisuuspäällikkö, tietohallintopäällikkö ja hallintopäällikkö.

Päivittäisissä kokouksissa käsitellään ja linjataan asioita, joista meillä kaikilla - niin kaupungin työntekijöillä kuin asukkailla - on kysymyksiä. 

Siksi laitamme kaikkien luettavaksi verkkosivuillemme ja sosiaalisen mediaan joka arkipäivä tiedon siitä, mitä asioita valmiusjohtoryhmässä on käsitelty ja millaisia kaupungin toimintaan liittyviä päätöksiä tai linjauksia on tehty.


KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN:

 

  • Soten koko terveydenhoitohenkilöstö luetaan yhteiskunnan kannalta kriittiseen henkilöstöön 
  • Viestintään panostetaan
  • Opisto ja seurakunta voivat tukea yli 70-vuotiaita erilaisin tavoin
  • Tehdä ohjeistus kaupungin työntekijöiden poikkeustilan työaikaan, etätyöhön ym. liittyen
  • Ruokahuollon varmistustoimenpiteet tuottajien kanssa

 

KOKOUKSESSA KÄYTIIN LÄPI:

 

Kaupunginjohtaja kiitti kaikkia tähän mennessä tehdystä hyvästä työstä!

Covid19 pikatilannekuva Uusimaa, HUS, Kerava.

Tartuntoja ei ole todettu keravalaisilla, tilanne on täysin hallinnassa. 

Valmiusjohtoryhmä kokoontuu toistaiseksi joka päivä klo 9.00.

Kaupunginjohtajan varahenkilöt ovat jatkuvassa valmiudessa.

 

Ajankohtaista toimialoilta 


SOTE

Terveyskeskuksessa tehdään järjestelyjä, jotta saadaan vastattua mahdollisimman hyvin ja nopeasti asiakkaiden kyselyihin ja varmistettua henkilökunnan riittävyys. 

Palvelutalojen vierailut on keskeytetty. 

Yli 70-vuotiaiden ihmisten kontaktointi aloitetaan. 

Sote-lautakunta perutaan ensi viikon osalta. 

Terveyskeskuksen remonttia jatketaan niiltä osin, kuin se voidaan tehdä ilman kontaktia terveyskeskuksessa asioiviin (työkohteiden suojaus/eristys muusta toiminnasta).  

 

KASVATUS JA OPETUS

Henkilöstö on ohjeistettu, huoltajatiedotteet on lähetetty ja erillisryhmät on huomioitu.

Koulukuljetusten ja ateriapalvelun tarvetta kartoitetaan parhaillaan.

Etäopiskelu varmistetaan monin eri keinoin. Opettajat tekevät töitään fyysisesti kouluilta, vaikka oppilaita ei tiloissa ole/olisi.  

Toimialajohto on antanut selkeän linjauksen riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden toimintamallista.

Kasvon henkilöstö ei ole saanut kaupungin yhteisiä tiedotteita, vaikka ne on lähetetty heille -> vikaa selvitetään parhaillaan. 

 

VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään tuplamiehityksellä. Myös verkkotyötä käytetään.  

Opiston kautta voidaan järjestää vanhuksille tukea, asiaa selvitetään yhdessä soten ja SRK:n kanssa. 

 

TEKNIIKKA

Ruokahuollon päivittäistä tarvetta selvitetään yhdessä Kasvon kanssa.  

Tekniikka toimittaa Kiertokapulalle kaupungin tarpeet. 

Vesihuolto varmistetaan.

 

HR

Keskusteltiin henkilöstön työkäytännöistä erilaisissa poikkeustilanteissa. 

Henkilöstöjohtaja selvittää ja alkaa koostaa vastauksia toimialoilta tuleviin kysymyksiin.

 

TIETOHALLINTO

Opetushenkilöstön käyttää koulujen verkkoinfraa. 

VPN-yhteyksien osalta toiminta kunnossa.  

Kuumaict:n kanssa varmistetaan yhteyksien toiminta.


TURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU

Turvallisuusorganisaatiolle on laitettu yleisinfo poikkeusolotilanteesta.  

Työsuojelullisesti esimiehet ottavat henkilöstön mahdollisen ahdistuksen ja uupumisen erityishuomioon.

Varmistetaan ajantasainen ohjeistus flunssaoireiden osalta.


TALOUS

Kaupunginkamreeri on aloittanut riskienhallintatoimet finanssilaitosten kanssa.

Työajan tapaturmavakuutuksen kattavuutta etätyöntekijöiden osalta laajennetaan.

 

VIESTINTÄ

Lisätään vahvasti sisäisen viestinnän määrää sekä intran että sähköpostin välityksellä.

Kootaan Facebookiin ja verkkoetusivulle Keravan linjauksia ja ohjeistuksia kaupunkilaisille. 

 

KERAVAN ENERGIA

Fyysinen asiakaspalvelu suljetaan ja siirrytään digipalveluun.

Keskitytään varmistamaan sähkön- ja lämmönjakelu.


EV. LUT. SEURAKUNTA

Kerhot ovat 18.3 eteenpäin kiinni.

Jumalanpalveluksia ei toimiteta fyysisesti.

Kymmenen henkilön kokoonpanolla hoidetaan kasteet, hautajaiset yms.  

Kaupunki ja seurakunta selvittävät yhteistyössä, miten kontaktoidaan koko 70+ ikäryhmä.

 

Päivitetty 18.03.2020 klo 09:44