Uutiset

Porvoontien jalavien tilalle istutetaan uusia katupuita: uudistus lisää luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa katukuvaa ja liikenneturvallisuutta

30.05.2022 klo 10:30

​Kaupunki aloittaa tällä viikolla Porvoontien huonokuntoisten katupuiden uusimisen Sipoon rajalta Päivöläntien risteykseen asti. Uudet puut lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä parantavat katukuvaa ja liikenneturvallisuutta, sillä nykyisten jalavien tilalle tulee useita eri puulajeja. Työt kestävät noin kaksi viikkoa ja aiheuttavat alueella liikennejärjestelyitä kevyen liikenteen väylällä.


Porvoontien jalavien tilalle istutetaan uusia katupuita, koska nykyisten puiden kasvualustassa puun juuristoalueella epäillään olevan ongelmia.


"Porvoontien jalavat ovat jo iäkkäitä ja huonokuntoisia eivätkä ole kasvaneet vuosiin. Myös niiden oksisto on kuivahtanut", selventää Keravan kaupungin viherrakentamisen työnjohtaja Linda Vallinkivi. "Uudistuksen yhteydessä uusille istutettaville puuntaimille vaihdetaan uusi kasvualusta. Lisäksi eri puulajikkeiden valinnan avulla lisätään luonnon monimuotoisuutta."


Nykyisten jalavien tilalle on valittu useita eri puulajikkeita. Sipoon rajan ja Päivöläntien risteyksen väliselle alueelle istutetaan keltamarjapihlajaa, pylvästammea ja punavaahteraa.


"Monilajinen katupuurivistö lisää luonnon monimuotoisuutta, sillä eri puulajeilla viihtyy eri eliöitä, kuten eri pölyttäjälajeja. Lisäksi monilajinen puusto tarjoaa suojaa laajoilta kasvitautien ja -tuholaisten tuhoilta, koska niistä monet ovat keskittyneet yhteen puulajiin", Vallinkivi jatkaa.


Monilajinen katupuurivistö on myös esteettisesti kaunis.


"Eri puulajien ruskan ajoitus ja ruskaväritys vaihtelevat tuoden katukuvaan vaihtelevuutta. Vaihtelua tuovat myös erilaiset puiden kasvutavat", Vallinkivi kertoo. "Valitsemalla eri puulajeja voidaan parantaa myös liikenneturvallisuutta. Istutamme suojateiden läheisyyteen punavaahteroita, jotta suojatiet erottuisivat yhä paremmin katukuvasta punalehtisten puiden avulla."


Porvoontien katupuita uusitaan vaiheittain. Työt aloitetaan istuttamalla uusia puita ensin Sipoon rajalta Päivöläntien risteykseen asti. Uusien puiden istuttaminen aloitetaan tällä viikolla ja työt kestävät noin kaksi viikkoa. Tulevina vuosina katupuiden uudistusta jatketaan kohti keskustaa.


Puiden uusiminen aiheuttaa muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Töiden aikana työalueen kohdalla oleva kevyen liikenteen väylä on suljettu ja kulku on ohjattu toisella puolella katua olevalle kevyen liikenteen väylälle.

Päivitetty 30.05.2022 klo 10:45