Uutiset

Radonmittaukset alkavat kaupungin kiinteistöissä

02.02.2022 klo 12:50

​Kaupunki jatkaa vuonna 2019 aloitettuja uuden säteilylain mukaisia radonmittauksia uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä muissa kaupungin omistukseen siirtyneissä kiinteistöissä. Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaiset mittaukset aloitetaan helmikuussa ja kaikki mittaukset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Radonmittaukset eivät vaikuta tilojen käyttöön.


Radonmittaukset tehdään jääkiekkoa muistuttavien mustien mittauspurkkien avulla, joita sijoitetaan mitattavaan kiinteistöön sen koon mukainen määrä. Mittaukset yhdessä kiinteistössä kestävät vähintään kaksi kuukautta, mutta mittausajankohdan alkaminen vaihtelee eri kiinteistöjen välillä. Mittausjakson loputtua kaikki kiinteistössä olevat mittauspurkit toimitetaan analysoitaviksi Säteilyturvakeskukseen. Radontutkimusten tuloksista kerrotaan keväällä tulosten valmistuttua.


Vuoden 2018 lopussa uudistetun säteilylain muutosten myötä Kerava kuuluu kuntiin, joissa radonmittausten tekeminen työpaikoilla on pakollista. Tämän johdosta kaupunki on mitannut kaikkien omistamiensa kiinteistöjensä radonpitoisuudet vuodesta 2019 alkaen. Jatkossa radonmittauksia tehdään uusissa kiinteistöissä käyttöönoton jälkeen ja vanhemmissa kiinteistöissä mittavien peruskorjaustoimien jälkeen Säteilyturvakeskuksen ohjeistusten mukaan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. 


Kuva: STUK

Päivitetty 09.02.2022 klo 09:23