Uutiset

Savenvalajan päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: laajennusosa korjataan, vanha osa puretaan ja korvataan uudella

14.08.2019 klo 10:45

​Savenvalajan päiväkodissa on tehty päiväkodin korjaustarvetta, korjaustarpeen laajuutta ja korjattavuuden kannattavuutta selvittäneitä kuntotutkimuksia. Nyt valmistuneet tulokset vahvistivat aiempia arvioita siitä, että vanhemman osan korjaustarve on niin mittava, että korjauksiin ei kannata ryhtyä. Näin ollen päiväkodin vanha osa puretaan. Uudempaan laajennusosaan tehdään tarvittavat korjaukset.


"Laajennusosa on tehtyjen tutkimusten mukaan korjattavissa", kertoo sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Korjaustarve kohdistuu lattiapäällysteiden uusimiseen ja ulkoseinien yläosan tuulettuvuuden parantamiseen sekä paikalliseen ulkoseinärakenteen korjaukseen. Lisäksi ennen käyttöönottoa laajennusosan ilmanvaihtojärjestelmä tulee nuohota ja ilmamäärät säätää."


Savenvalajan päiväkodin toiminta jatkuu Elloksen tiloissa.


Vanhan osan korjaustarve liian mittava

Jatkotutkimuksissa todettiin ulkoseinärakenteiden rakenneavausten perusteella eristevillojen olevan pääosin kunnossa. Tutkimuksissa otetuissa näytteissä todettiin heikko viite vaurioista ainoastaan yhdessä näytteessä kuudesta. Muissa näytteissä ei todettu viitettä vaurioista. Eristevillat olivat kuitenkin paikoin puutteellisesti asennettu. Höyrynsulkumuovin sijaan vanhan osan ulkoseinissä oli rakennusmuovia, mutta sen asennuksessa ja toimivuudessa ei todettu puutteita.


Yläpohjassa ei havaittu vuotoja. Aluslaudoituksen suojana olevassa pahvieristeessä ja yläpohjan lämmöneristeenä olevassa puhallusvillassa todettiin viite kosteusvauriosta. Alapohjarakenteen korjaustarve oli ilmeinen jo aiempien tutkimusten perusteella ja lisätutkimukset vahvistivat tätä käsitystä. Lisätutkimuksissa selvisi, että höyrynsulut ovat pääosin päiväkodin vanhalla puolella kunnossa.


Muu korjaustarve vanhassa osassa on mittava: alapohjarakenne, yläpohjan eristeet, aluskate sekä ilmanvaihtojärjestelmä tulisi uusia. Näin ollen päiväkodin vanha osa puretaan ja tilalle rakennetaan uusi kaksikerroksinen päiväkotirakennus.


Laajennusosaan tehdään tarvittavat korjaukset

Laajennusosan rakenneavauksissa todettiin höyrynsulkumuovin olevan hyväkuntoinen eikä sen toimivuudessa todettu puutteita.  Laajennusosan ulkoseinärakenteista otetuissa materiaalinäytteissä yhdessä näytteessä seitsemästä todettiin viite vauriosta. Vauriokohta korjataan korjaustöiden yhteydessä. Rakennekosteusmittauksissa lattiarakenteessa ei todettu poikkeavaa kosteutta eri mittaussyvyyksillä.


Laajennusosaa palveleva ilmanvaihtokone todettiin rakenteeltaan nykyaikaiseksi ja toimivaksi. Kaikilla mitatuilla alueilla ilmamäärät olivat suunnitteluarvoja pienemmät ja sisä- ja ulkoilman väliset keskimääräiset painesuhteet olivat suositusten mukaisella tasolla.


Tutustu Savenvalajan päiväkodin kuntotutkimusraporttiin 3/2019.

Päivitetty 14.08.2019 klo 11:14