Uutiset

Savenvalajan päiväkodille rakenteilla uusi päiväkotirakennus

23.07.2020 klo 16:00

​Kaupunki purkaa Savenvalajan päiväkodin vanhan rakennuksen ja korvaa sen uudella päiväkotirakennuksella. Samalla tehdään sisäilman laatua parantavia korjaustöitä päiväkodin jäljelle jäävässä laajennusosassa. Vanhan rakennuksen purkutyöt käynnistyvät heinäkuussa, ja sen paikalle rakennettava uudisrakennus sekä laajennusosan korjaustyöt valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.


Savenvalajan päiväkodin vanha rakennus puretaan ja korvataan uudella kaksi kertaa isommalla kaksikerroksisella uudisrakennuksella. Päiväkodin tontilla sijaitseva suojeltu rakennus korjataan mahdollisesti leikkitilaksi. Jäljelle jäävässä laajennusosassa tehdään uudisrakennuksen rakentamisen kanssa samaan aikaan vuonna 2019 tehtyjen kuntotutkimusten tulosten mukaisia sisäilman laatua parantavia korjaustöitä. Laajennusosassa uusitaan lattiapinnoitteet ja tiivistetään rakenneliittymiä sekä uusitaan ulkopuolisia ikkuna- ja ulkoseinäpellityksiä.


Uuden päiväkotirakennuksen myötä Savenvalajan päiväkodin päivähoitopaikkojen määrä lisääntyy, millä turvataan vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitotarpeen kasvu. Tällä hetkellä Savenvalajan päiväkoti toimii Elloksen tiloissa, jossa toiminta jatkuu, kunnes päiväkodin laajennusosan korjaustyöt sekä uuden päiväkotirakennuksen rakennustyöt ovat valmiit.


Uudisrakennus toteutetaan KVR-urakkana, jonka urakoitsijaksi on valittu Teijo-Talot Oy. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen suunniteltuihin aikatauluihin saattaa tulla poikkeuksia. Päiväkotia informoidaan mahdollisista muutoksista.


Savenvalajan päiväkoti on rakennettu vuonna 1994 ja sitä on laajennettu vuonna 2012. Keväällä 2019 tehdyissä päiväkodin korjaustarvetta, korjaustarpeen laajuutta ja korjattavuuden kannattavuutta selvittäneissä kuntotutkimuksissa kaupunki totesi päiväkodin vanhan osan korjaustarpeet liian mittaviksi ja kustannuksiltaan kannattamattomiksi. Vanhan osan kanssa samaan aikaan tehtiin kuntotutkimukset myös päiväkodin laajennusosassa, johon päätettiin tehdä kuntotutkimusten tulosten mukaiset tarvittavat korjaukset. Savenvalajan päiväkodin uudisrakennuksen rakentamisen mahdollistava kaavahanke tuli voimaan toukokuussa 2020. 

Päivitetty 23.07.2020 klo 15:58