Uutiset

Savion koulun viidesluokkalaisten leirikoulu lukuvuonna 2019-2020

03.01.2019 klo 16:50

Julkisuudessa on kirjoitettu, että Savion koulun nykyisten 5. luokkalaisten leirikoulu peruttaisiin. Näin ei ole tapahtumassa. Koulu ei ole perumassa leirikoulua, ainoastaan vaihtamassa sen järjestämispaikkaa.  

Järjestämispaikan vaihtamisessa ei ole kyse yhdenkään huoltajan valituksesta vaan siitä, että leirikoulun valmisteluohjeistusta ei ole noudatettu kaikilta osin. Tämän vuoksi rehtori on joutunut puuttumaan leirikoulun valmisteluun.

Korostamme, että tässä leirikouluasiassa kukaan Savion koulun oppilaiden huoltajista ei ole toiminut väärin, minkäänlaisia epäselvyyksiä ei ole esim. leirikouluvarojen käyttöön liittyen eikä asiaan liity mitään muuta tiedotettavaa. Opettajat ja rehtori selvittävät tilannetta ja tärkeää on nyt saada oppilaiden leirikoulu onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkemmin tulevista leirikoulusuunnitelmista keskustellaan koulun järjestämässä vanhempainillassa 10.1.2019.

Kaikki koulujen leirikoulut käsitellään ja hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Koska kyseinen leirikoulu on tarkoitus järjestää lukuvuonna 2019-2020, se menee lautakunnan käsittelyyn yhdessä kaikkien koulujen lukuvuosisuunnitelmien hyväksynnän yhteydessä kuluvan vuoden touko-kesäkuussa.


Yhteistyöterveisin,

Katja Immonen, vs. toimialajohtaja

Terhi Nissinen, perusopetusjohtaja

Päivitetty 03.01.2019 klo 19:38