Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

​Kaupungin kiinteistöissä havaitut sisäilmaongelmat voivat johtua monista eri syistä, minkä takia ongelmien ratkaisu edellyttää eri toimialojen ja osaajien yhteistyötä. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kaupungilla on valtakunnalliseen ohjeistukseen perustuva vakiintunut toimintamalli, jonka voi jakaa viiteen eri vaiheeseen.

1. Sisäilmaongelman havaitseminen

Sisäilmaongelmien varhainen havainnointi ja niiden ilmoittaminen on jatkotoimenpiteiden kannalta erittäin tärkeää. Keravalla ilmoituksen sisäilmaongelmasta voi tehdä kaupungin työntekijä tai kiinteistön muu käyttäjä täyttämällä sisäilmailmoituslomakkeen, joka menee automaattisesti kaupungin kiinteistöistä vastaavalle kaupunkitekniikan toimialalle ja tiedoksi työsuojeluvaltuutetulle.


Jos ilmoituksen tekijä on kaupungin työntekijä, ilmoituslomakkeeseen täytetään myös lähiesimiehen tiedot. Ilmoitus menee suoraan lähiesimiehelle ja saatuaan tiedon ilmoituksesta, lähiesimies on yhteydessä omaan esimieheensä, joka on yhteydessä toimialajohtoon. Lähiesimies myös tarvittaessa huolehtii työntekijän ohjaamisesta työterveyshuoltoon, joka arvioi sisäilmaongelman terveydellistä merkitystä työntekijän terveyden kannalta.


Jos ilmoituksen tekijä ei ole kaupungin työntekijä, kaupunki kehottaa olemaan tarvittaessa yhteydessä terveyskeskukseen, kouluterveydenhuoltoon tai neuvolaan terveyteen liittyvissä asioissa.


2. Kiinteistöhuollon tai kaupunkitekniikan alustava tarkastus

Ilmoituksen saatuaan kiinteistöhuolto tai kaupunkitekniikan toimiala käy tarkastamassa ilmoituksessa mainitun kiinteistön tai tilan aistinvaraisesti sekä ilmanvaihtokoneiden toimivuuden. Mikäli ongelma on heti ratkaistavissa, kiinteistöhuolto tai kaupunkitekniikka tekevät tarvittavat korjaustoimenpiteet.


Tarvittaessa kaupunkitekniikka voi tehdä kiinteistöissä myös alustavia tutkimuksia, joita ovat kosteuskartoitus pintakosteusosoittimella, jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta siirrettävien antureiden avulla ja lämpökuvaus. Alustavien tutkimusten avulla voidaan löytää ratkaisu koettuihin ongelmiin.


Kaupunkitekniikka raportoi sisäilmatyöryhmälle tarkastuksesta ja sen tuloksista, joiden pohjalta sisäilmatyöryhmä päättää mihin toimenpiteisiin ryhdytään: seurataanko tilannetta, jatketaanko tutkimuksia vai onko ongelma korjattu, jolloin prosessi lopetetaan. Sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki ilmoitukset, ja käsittelyä voi seurata sisäilmatyöryhmän muistioista.


3. Kuntotutkimusten teettäminen

Jos kiinteistön sisäilmaongelmat jatkuvat ja sisäilmatyöryhmä päättää, että kiinteistön tutkimuksia jatketaan, kaupunkitekniikan toimiala teettää kiinteistön tekniseen kuntoon liittyvät selvitykset sekä sisäilman laadun tutkimukset. Kuntotutkimusten aloittamisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.


4. Jatkotoimenpiteistä päättäminen

Kuntotutkimusten tulosten perusteella sisäilmatyöryhmä arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen tekniseltä ja terveydelliseltä kannalta. Kuntotutkimusten tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä viestitään kiinteistön käyttäjille.


Mikäli jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta, kiinteistön sisäilmaa tarkkaillaan ja arvioidaan. Jos jatkotoimenpiteisiin ryhdytään, kaupunkitekniikan toimiala teettää kiinteistölle korjaussuunnitelman sekä tarvittavat korjaukset. Korjaussuunnitelmasta ja tehtävistä korjauksista sekä niiden aloittamisesta viestitään kiinteistön käyttäjille.


5. Seuranta ja jälkihoito

Korjausten valmistumisesta viestitään kiinteistön käyttäjille. Sisäilmatyöryhmä päättää millä tavoin kiinteistöä seurataan sekä toteuttaa seurannan sovitulla tavalla. 

 

 

Sompion päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetäänhttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/sompion-paivakodin-kiinteiston-kunto-ja-korjaustarpeet-selvitetaanSompion päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetäänKaupunki aloittaa Sompion päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.25.8.2020 12:15:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Savenvalajan päiväkoti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Savenvalajan päiväkodille rakenteilla uusi päiväkotirakennushttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/savenvalajan-paivakodille-rakenteilla-uusi-paivakotirakennusSavenvalajan päiväkodille rakenteilla uusi päiväkotirakennusKaupunki purkaa Savenvalajan päiväkodin vanhan rakennuksen ja korvaa sen uudella päiväkotirakennuksella. Samalla tehdään sisäilman laatua parantavia korjaustöitä päiväkodin jäljelle jäävässä laajennusosassa. Vanhan rakennuksen purkutyöt käynnistyvät heinäkuussa, ja sen paikalle rakennettava uudisrakennus sekä laajennusosan korjaustyöt valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.23.7.2020 13:00:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Savenvalajan päiväkoti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Kaupunki korjaa kouluja, päiväkoteja ja muita tiloja sisäilman laadun parantamiseksihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaupunki-korjaa-kouluja-paivakoteja-ja-muita-tiloja-sisailman-laadun-parantamiseksiKaupunki korjaa kouluja, päiväkoteja ja muita tiloja sisäilman laadun parantamiseksiKaupungin vuonna 2019 tekemien päiväkotien, koulujen ja muiden tilojen kuntotutkimusten pohjalta tehdyt korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Korjaussuunnitelmien mukaisesti kaupunki tekee kevään ja kesän aikana sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjaustöitä omistamissaan kiinteistöissä – osa korjauksista valmistuu kesän aikana ja osassa kiinteistöjä korjaukset jatkuvat syksyllä sekä myöhemmin.22.7.2020 13:40:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Koululaiset.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 03.06.2020 klo 17:08