Sisäilmaraportit ja -tutkimukset

Kaupunki teettää omistamiinsa kiinteistöihin säännöllisesti kunto- ja muita tutkimuksia. Päiväkotien ja koulujen sekä kaupungin muiden kiinteistöjen kuntotutkimusraportit sekä muiden tutkimusten raportit ovat julkisia ja ne kerätään tutkimusten valmistuttua kaupungin verkkosivuille kiinteistökohtaisesti.

Päiväkotien sisäilmaraportit ja -tutkimukset


Heikkilän päiväkoti ja neuvola
Sisäilmaraportti 6/2019
Ilmanvaihdon kuntotutkimus 3/2019


Kalevan päiväkoti
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 11/2020
Ilmanvaihtoraportti 8/2020


Kanniston koulukiinteistö (Niinipuun päiväkoti, Trollebo daghem, Svenskbacka skola)
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 12/2020
Ilmanvaihtoraportti 8/2020


Keskustan päiväkoti
Sisäilmatutkimusraportti 1/2019
Analyysiraportti 12/2018  


Päiväkoti Aarre
Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta 10/2019
Sisäilmatutkimus 11/2018


Päiväkoti Kiddy House
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 12/2020
Ilmanvaihtoraportti 8/2020


Päiväkoti Konsti

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 11/2020
Ilmanvaihdon tutkimusraportti 7/2020


Päiväkoti Spielhaus
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 12/2020
Ilmanvaihtoraportti 7/2020


Savenvalajan päiväkoti
Kuntotutkimusraportti 3/2019
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, laajennusosa 8/2018
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 3/2018
Sisäilmakyselyn raportti 10/2017 


Sompion päiväkoti
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 2/2021
Ilmanvaihtoraportti 9/2020
Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti 10/2020
Putkistojen kuntotutkimusraportti 7/2020
Sähköjärjestelmien kuntotutkimusraportti 10/2020
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen pöytäkirja 10/2020

Tiilitehtaan päiväkoti
Kuntotutkimusraportti 4/2019
Ilmanvaihdon tutkimusraportti 2/2019


Koulujen sisäilmaraportit ja -tutkimukset


Kalevan koulu
Sisäilmatutkimusraportti 5/2019
Jatkotutkimusraportti 1/2019
Sisäilmatutkimusraportti 11/2018
Liikuntasalin lisätutkimukset 2016 -raportti


Keravan lukio
Rakennetutkimusten tiivistelmä 2/2019
Sisäilmatutkimusraportti 2/2019
Ilmanvaihdon kuntotutkimus 12/2018


Keskuskoulu
Kosteusmittaukset 2017
Raportti sisäilmatutkimuksista 2017
Pohjakuvat
Näytetulokset 2017


Killan koulu
Kuntotutkimusraportti 3/2019
Ilmanvaihtoraportti 1/2019
Käyttäjäkysely 10/2017 -raportti
Alkukartoitusraportti ja tutkimussuunnitelma 2017


Savion koulu
Sisäilmatutkimusraportti 11/2020
Sisäilmatutkimusraportin liitteet 11/2020
Ilmanvaihtoraportti 11/2020


Kurkelan koulu
Kuitumäärien analyysi 7/2019
Ilmanvaihtoraportti 5/2019
Kuntotutkimusraportti 4/2019 


K
aupungin muiden kiinteistöjen sisäilmaraportit ja -tutkimukset


Jäähalli 
Sisäilmatutkimusraportti 10/2019
Ilmanvaihtotutkimusraportti 9/2019


Palvelukeskus Hopeahovi
Kuntotutkimusraportti ja liitteet 3/2019
Ilmanvaihtoraportti 1/2019


Keravan terveyskeskus
Sisäilmatutkimusraportti ja liitteet 7/2019 

Päivitetty 24.03.2022 klo 14:49