Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on ennaltaehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä ja käsitellä kaupungin tilojen sisäilmaongelmia. Lisäksi työryhmä seuraa ja koordinoi sisäilma-asioiden tilannetta ja toimenpiteiden toteutumista kohteissa sekä arvioi ja kehittää toimintamalleja sisäilma-asioiden hoidossa. Kokouksissaan työryhmä käsittelee kaikki tulleet sisäilmailmoitukset sekä määrittelee tiloihin tehtävät jatkotoimenpiteet.


Sisäilmatyöryhmä on perustettu kaupunginjohtajan päätöksellä vuonna 2014. Kaupunginjohtaja päättää työryhmän kokoonpanon ja nimeää työryhmän puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sisäilmatyöryhmässä ovat edustettuina kaupungin kaikki toimialat, työsuojelu, työterveyshuolto sekä asiantuntijajäseninä ympäristöterveydenhuolto ja viestintä.


Kaupungin sisäilmatyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Kokouksista tehdään muistiot, jotka ovat julkisia.


Sisäilmatyöryhmän muistiot


2022

Muistio 7/2022
Muistio 6/2022
Muistio 5/2022
Muistio 4/2022
Muistio 3/2022
Muistio 2/2022
Muistio 1/2022


2021

Muistio 11/2021
Muistio 10/2021
Muistio 9/2021 
Muistio 8/2021
Muistio 7/2021
Muistio 6/2021
Muistio 5/2021
Muistio 4/2021
Muistio 3/2021
Muistio 2/2021
Muistio 1/2021

2020

Muistio 11/2020
Muistio 10/2020
Muistio 9/2020
Muistio 8/2020
Muistio 7/2020
Muistio 6/2020
Muistio 5/2020
Muistio 4/2020
Muistio 3/2020
Muistio 2/2020
Muistio 1/2020


2019

Muistio 11/2019
Muistio 10/2019
Muistio 9/2019
Muistio 8/2019
Muistio 7/2019
Muistio 6/2019
Muistio 5/2019
Muistio 4/2019
Muistio 3/2019
Muistio 2/2019
Muistio 1/2019


2018

Muistio 11/2018
Muistio 10/2018 
Muistio 9/2018 
Muistio 8/2018
Muistio 7/2018
Muistio 6/2018
Muistio 5/2018
Muistio 4/2018
Muistio 3/2018
Muistio 2/2018
Muistio 1/2018 


2017

Muistio 11/2017
Muistio 10/2017
Muistio 9/2017
Muistio 8/2017
Muistio 7/2017
Muistio 6/2017
Muistio 5/2017
Muistio 4/2017
Muistio 3/2017
Muistio 2/2017
Muistio 1/2017 

 

 

Kaupunki tekee kesällä kouluissa ja päiväkodeissa korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaupunki-tekee-kesalla-kouluissa-ja-paivakodeissa-korjauksia-sisailman-laadun-parantamiseksiKaupunki tekee kesällä kouluissa ja päiväkodeissa korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi - Keravan Kaupunki​Kaupunki toteuttaa kesällä Killan, Kurkelan ja Kanniston kouluissa sekä lukiossa sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjauksia, jotka ovat tulleet esille kaupungin kiinteistöissä vuonna 2020 ylläpitoa varten toteutetuissa kuntotutkimuksissa. Kesän aikana valmistuvat Killan koulussa ja lukiossa viime vuonna aloitetut korjaukset. Kesällä sisäilma- ja muita korjauksia toteutetaan sekä suunnitellaan myös päiväkoteihin.10.6.2022 7:45:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Savenvalajan päiväkoti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Vuoden 2022 radonmittausten tulokset valmistuneet: radonkorjaus tehdään yhdessä kiinteistössä - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/vuoden-2022-radonmittausten-tulokset-valmistuneetVuoden 2022 radonmittausten tulokset valmistuneet: radonkorjaus tehdään yhdessä kiinteistössä - Keravan KaupunkiKaupunki teki kevään aikana radonmittauksia uusissa ja kaupungin omistukseen siirtyneissä kiinteistöissä, joissa työskentelee kaupungin henkilöstöä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) analysoimien tulosten perusteella mittausten kohteina olleiden koulujen ja päiväkotien radonpitoisuudet olivat normaalilla tasolla. Muista mittauksissa mukana olleista kiinteistöistä yhdessä havaittiin tarvetta tehdä paikallisia radonkorjauksia.7.6.2022 11:15:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Radon STUK.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Sompion päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: tavoitteena korjata havaitut puutteet korjaussuunnitelmien mukaisesti vuonna 2023 - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/sompion-paivakodin-kuntotutkimukset-valmistuneetSompion päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: tavoitteena korjata havaitut puutteet korjaussuunnitelmien mukaisesti vuonna 2023 - Keravan Kaupunki​Sompion päiväkodissa osana kaupungin kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko kiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kuntotutkimusten tulosten perusteella kaupunki on aloittanut kiinteistön korjaussuunnittelun tutkimuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tavoitteena on aloittaa korjaussuunnitelmien mukaiset korjaukset vuoden 2023 aikana.21.2.2022 8:50:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Savenvalajan päiväkoti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Radonmittaukset alkavat kaupungin kiinteistöissä - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/radonmittaukset-alkavat-kaupungin-kiinteistoissaRadonmittaukset alkavat kaupungin kiinteistöissä - Keravan KaupunkiKaupunki jatkaa vuonna 2019 aloitettuja uuden säteilylain mukaisia radonmittauksia uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä muissa kaupungin omistukseen siirtyneissä kiinteistöissä. Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaiset mittaukset aloitetaan helmikuussa ja kaikki mittaukset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Radonmittaukset eivät vaikuta tilojen käyttöön.2.2.2022 10:50:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Radon STUK.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Päiväkoti Spielhausin kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan vuoden 2021 aikana - Keravan Kaupunkihttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/paivakoti-spielhausin-kuntotutkimukset-valmistuneetPäiväkoti Spielhausin kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan vuoden 2021 aikana - Keravan Kaupunki​Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko päiväkoti Spielhausia koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki kiinteistön kuntoa rakenneavauksien ja näytteenottojen sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Lisäksi kaupunki selvitti kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnon. Tutkimuksia tehtiin sekä päiväkodin vanhan osan että laajennusosan tiloissa. Tutkimuksissa havaittiin, että päiväkotirakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on tarpeellista puhdistaa ja sen jälkeen säätää ilmanvirrat. Ilmanvaihtojärjestelmän nuohous tehdään vuoden 2021 aikana. Lisäksi osana tutkimuksia tehtyjen rakenneavauksien avulla havaittiin rakennuksen ulkoseinissä korjaustarvetta, jota varten teetetään korjaussuunnitelma vuoden 2021 aikana. Muita kuntotutkimuksissa havaittuja korjauksia tehdään korjausohjelman mukaisessa aikataulussa ja määrärahojen puitteissa.23.9.2021 11:45:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Savenvalajan päiväkoti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 31.08.2022 klo 11:34