Sisäilmauutiset

Päiväkoti Konstin kuntotutkimukset valmistuneet: ulkoseinärakennetta korjataan paikallisesti

12.2.2021 klo 16:40

Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko päiväkoti Konstia koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimuksissa havaittiin päiväkodin vanhan osan terraarion ulkoseinärakenteessa paikallisia vaurioita, jotka korjataan vuoden 2021 aikana. Päiväkodin laajennusosassa ja erillisessä talonmiehen entisessä asunnossa todettiin vähäisiä sisäilmaa parantavia korjaustarpeita. Ilmanvaihtotutkimuksissa havaittiin kuitulähteitä ilmanvaihtojärjestelmässä, joka nuohottiin tutkimusten jälkeen. Nuohouksen jälkeen kaupunki varmistaa, että kaikki kuitulähteet on nuohouksen yhteydessä poistettu.


Kanniston koulukiinteistön kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan ja säädetään

16.12.2020 klo 10:50

Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko Kanniston koulukiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki kiinteistön kuntoa rakenneavauksien ja näytteenottojen sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Lisäksi kaupunki selvitti kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnon. Tutkimuksissa havaittiin paikallisia kosteusvaurioita ja poistettavia kuitulähteitä. Ilmanvaihtoselvityksen ja jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla havaittiin tarve uusia vanhat ilmanvaihtokoneet sekä nuohota ja säätää ilmanvaihtojärjestelmä.


Savion koulun kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan ja ilmamääriä säädetään vuonna 2021, muita korjauksia tehdään korjausohjelman mukaisesti

4.12.2020 klo 11:20

Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt Savion koulun koko kiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki koulukiinteistön kuntoa laajojen kuntotutkimusten sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Tutkimuksissa havaittiin puutteita vanhimpien ikkunoiden kunnossa ja paikallista korjattavaa julkisivun rappauksessa. Ilmanvaihtoselvityksen ja jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla varmistui tarve nuohota ilmanvaihtojärjestelmä sekä säätää kiinteistön ilmamääriä painesuhteiden tasapainottamiseksi. Lisäksi tutkituista tiloista otetuista näytteistä vain muutamassa todettiin kosteus- ja mikrobivaurioita.

 

Sompion päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

25.8.2020 klo 15:15

Kaupunki aloittaa Sompion päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.


Kaupunki korjaa kouluja, päiväkoteja ja muita tiloja sisäilman laadun parantamiseksi

22.7.2020 klo 16:40

Kaupungin vuonna 2019 tekemien päiväkotien, koulujen ja muiden tilojen kuntotutkimusten pohjalta tehdyt korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Korjaussuunnitelmien mukaisesti kaupunki tekee kevään ja kesän aikana sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjaustöitä omistamissaan kiinteistöissä – osa korjauksista valmistuu kesän aikana ja osassa kiinteistöjä korjaukset jatkuvat syksyllä sekä myöhemmin.

 

Vuoden 2020 radonmittausten tulokset valmistuneet: radonkorjauksia tehdään yhdessä kiinteistössä

10.7.2020 klo 15:00

Kaupunki teki kevään aikana radonmittauksia uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kaupungin omistamissa asuntokohteissa sekä muissa kiinteistöissä, joissa työskentelee kaupungin henkilöstöä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) analysoimien tulosten perusteella yhdessä yksityiskäytössä olevassa asuinkiinteistössä on tarvetta tehdä radonkorjaus. Muissa kaupungin kiinteistöissä ei tulosten perusteella ole tarvetta jatkotoimenpiteille.


Spielhaus päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

1.7.2020 klo 13:05

Kaupunki aloittaa Spielhaus päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.


Kiddy House päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

25.6.2020 klo 9:15

Kaupunki aloittaa Kiddy House päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

 

Kalevan päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

22.6.2020 klo 9:30

Kaupunki aloittaa Kalevan päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista

 

Koulujen sisäilmakyselyiden tulokset valmistuneet: kokonaisuutena oireilu tavanomaisella tasolla

4.6.2020 klo 12:45

Kaupunki toteutti helmikuussa 2019 sisäilmakyselyt kaikissa Keravan kouluissa. Kyselyissä saadut tulokset antavat luotettavan kuvan oppilaiden ja henkilöstön kokemuksista koulujen sisäilmasta Keravalla: muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oppilaille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli 70 ja henkilöstölle suunnatun kyselyn 80 prosenttia tai enemmän. Työterveyslaitoksella työskentelevän sisäilmaongelmiin ja kyselyihin perehtyneen lääkärin mukaan valtakunnallisesti vertailtaessa sisäilmasta johtuva oireilu on Keravalla tavanomaisella tasolla.

 

Savion koulun kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

20.5.2020 klo 15:55

Savion koulussa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa koulukiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

 

Kanniston koulukiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

24.4.2020 klo 12:50

Kanniston koulukiinteistössä, jossa toimivat Niinipuun päiväkoti sekä ruotsinkieliset Svenskbacka skola ja Daghemmet Trollebo, aloitetaan keväällä kuntotutkimukset. Kuntotutkimukset ovat osa kiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua, ja tutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

 

Maauimalan rakenteiden kunto ja korjaustarpeet selvitetään

21.4.2020 klo 14.40

Maauimalassa aloitetaan keväällä rakenteelliset kuntotutkimukset, joissa selvitetään maauimalan betoni- ja teräsrakenteiden kunto. Tutkimukset ovat osa maauimalan ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan maauimalan kunnon lisäksi myös tulevista korjaustarpeista.

 

Taidepäiväkoti Konstin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

16.4.2020 klo 15:55

Taidepäiväkoti Konstissa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista. Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan kesällä.

 

Kurkelan koulun vanhan osan korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt ovat alkaneet

30.3.2020 klo 9:10

Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimusten pohjalta tehty korjaussuunnitelma on valmistunut, ja suunnitelman mukaiset korjaustyöt on jo aloitettu kahdessa luokkahuoneessa. Korjaustöitä jatketaan myös muissa vanhan osan tiloissa. Tavoitteena on, että kuntotutkimuksissa havaitut puutteet saadaan korjattua korjaussuunnitelman mukaisesti kesän 2020 aikana.

 

Radonmittaukset alkavat kaupungin uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä

6.2.2020 klo 13:50

Kaupunki jatkaa vuonna 2019 aloitettuja uuden säteilylain mukaisia radonmittauksia viime vuonna käyttöön otetuissa uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, joissa on vakituisia työtiloja. Säteilyturvakeskuksen ohjeiden mukaiset mittaukset aloitetaan tammi-helmikuussa ja kaikki mittaukset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Toiminta radonmittauksia tehtävissä tiloissa jatkuu normaalisti.

 

Päiväkoti Aarteen olosuhdeseurannan tulokset valmistuivat: tilojen ilmanvaihtoa säädetään ja olosuhteiden seurantaa jatketaan

3.2.2020 klo 11:25

Olosuhdeseurannasta saatujen tulosten mukaan päiväkodin sisäilman lämpötilat ja suhteellinen kosteus ovat vuodenaikaan nähden normaaleja ja tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tasolla. Osassa tiloja hiilidioksidipitoisuudet olivat hetkittäin tyydyttävällä tasolla, joka on ollut kiinteistön rakennusajankohtana tavoitetaso, mutta tyydyttävällä tasollakin hiilidioksidipitoisuudet ovat asumisterveysasetuksen mukaiset.


Elloksen kiinteistön kuntotutkimukset valmistuivat: Tiilitehtaan päiväkodin käytössä olevissa tiloissa on jo tehty tarvittavat korjaukset

13.11.2019 klo 11:10

Päiväkotikäytössä olevassa Elloksen kiinteistössä tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimukset tehtiin, jotta koko rakennuksen kunnosta saadaan lähtötiedot ennen tiloihin tehtäviä muutostöitä päiväkotikäytön jatkamiseksi. Päiväkotikäytössä olevissa tiloissa korjaustyöt on tehty kevään ja kesän aikana poistamalla tiloista ikkunoiden alapuolisia maalipinnoitteita ikkunavuotokohdista sekä tekemällä ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus liiallisen alipaineisuuden poistamiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmästä poistettiin myös kuitulähteet.

 

Heikkilän päiväkodin ja neuvolan kuntotutkimukset valmistuneet: rakennuksen paikalliset ja yksittäiset kosteusvauriot korjataan

19.9.2019 klo 14:00

Heikkilän neuvolan ja päiväkodin tiloissa tehtiin koko kiinteistön kattavat kuntotutkimukset neuvolassa koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimuksissa löydettiin yksittäisiä ja paikallisia kosteusvaurioita, jotka korjataan. Lisäksi rakennuksen vanhan osan alapohjan tuulettuvuutta parannetaan ja laajennusosan ulkoseinärakenteita tiivistetään.

 

Savenvalajan päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: laajennusosa korjataan, vanha osa puretaan ja korvataan uudella

14.8.2019 klo 10:45

Savenvalajan päiväkodissa on tehty päiväkodin korjaustarvetta, korjaustarpeen laajuutta ja korjattavuuden kannattavuutta selvittäneitä kuntotutkimuksia. Nyt valmistuneet tulokset vahvistivat aiempia arvioita siitä, että vanhemman osan korjaustarve on niin mittava, että korjauksiin ei kannata ryhtyä. Näin ollen päiväkodin vanha osa puretaan. Uudempaan laajennusosaan tehdään tarvittavat korjaukset.

 

Terveyskeskuksen vanhan osan kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtoa ja paikallisia kosteusvaurioita korjataan

16.7.2019

Terveyskeskuksen vanhassa osassa on tehty rakenne- ja ilmanvaihtoteknisiä kuntotutkimuksia tulevien korjaustarpeiden suunnittelua varten sekä osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimusten lisäksi koko rakennukseen tehtiin kosteuskartoitus. Tutkimusten tulosten perusteella sisäilmaa parantaviksi korjaustoimenpiteiksi todettiin alapohjan paikallisten kosteusvaurioiden korjaaminen, ulkoseinien paikallisten mikrobivaurioiden korjaaminen ja liitoskohtien tiiviyden parantaminen, mineraalivillojen uusiminen vaurioituneilta alueilta sekä ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen.

 

Kaupungin kiinteistöjen radonmittausten tulokset valmistuneet: yhdessä kiinteistössä tehdään radonkorjaus

5.7.2019 klo 11:45

Kaikissa Keravan kaupungin omistamissa kiinteistöissä on tehty keväällä radonmittauspurkkien avulla radonmittaukset, joiden tulokset analysoi Säteilyturvakeskus (STUK). Tulosten perusteella yhdessä yksityiskäytössä olevassa kiinteistössä on tarvetta tehdä radonkorjaus. Muissa kaupungin kiinteistöissä ei tulosten perusteella ole tarvetta jatkotoimenpiteille. Mittauksia tehtiin 70 kohteessa, joissa mittauspisteitä eli mittauspurkkeja oli yhteensä 389 kappaletta.

 

Hopeahovin kellaritilojen kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtoa säädetään ja rakenteiden ilmatiiveyttä parannetaan

25.6.2019 klo 12:35

Palvelukeskus Hopeahovin kellaritilojen A- ja B-osissa koettujen sisäilmaongelmien takia tehdyt kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Samassa yhteydessä tutkittiin myös kaupunkitekniikan Metsolan tukikohdan käytössä olevat C-osan kellaritilat ja tyhjillään olevat F-osan monitoimitilan kellaritilat. Tutkimusten tulosten perusteella tehdään ensimmäisinä toimenpiteinä ilmanvaihtojärjestelmän säätö sekä parannetaan rakenneliitosten ja läpivientien tiiveyttä. Lisäksi A-osan kellarin pääviemärikanaali puhdistetaan ja tarkastusluukut tiivistetään. Myös A-osan käytävän ja terveyskeskukseen johtavan tunnelikäytävän välistä ovea tiivistetään.

 

Kalevan koulun vanhan puolen kuntotutkimukset valmistuneet: puutteet ulkoseinien liitoskohdissa korjataan ja ilmamääriä säädetään

20.6.2019 klo 11:00

Kalevan koulun vuonna 2007 valmistuneessa vanhaksi puoleksi kutsutussa puurakenteisessa osassa tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kuntotutkimukset tehtiin osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Kuntotutkimusten kanssa samaan aikaan tehtiin myös kosteuskartoitus koko rakennuksen lattiarakenteisiin. Kuntotutkimuksissa löydettiin korjattavaa ulkoseinien liitoskohdissa ja niiden eristeissä sekä alustatilan ilmavirtauksen suunnassa. Tutkimusten tulosten perusteella rakennuksen painesuhteet olivat tavoitetasolla eikä sisäilmaolosuhteista löydetty poikkeavaa.

 

Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimukset valmistuneet: alustatilan tuulettuvuutta parannetaan ja kosteuden aiheuttamia paikallisia vaurioita korjataan

12.6.2019 klo 13:00

Kurkelan koulun vanhalle puolelle tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimusten avulla kartoitettiin tilojen tulevia korjaustarpeita sekä lähteitä osassa tiloja koetuille sisäilmaongelmille.

Päivitetty 26.02.2021 klo 17:22