Uutiset

Skeittipuisto rakennetaan Sompionpuistoon

14.05.2020 klo 21:00

​Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lautakunta päätti kokouksessaan 14. toukokuuta, että Keravalle suunniteltu skeittipuisto sijoitetaan Sompionpuistoon.


"Lautakunta teki tänä iltana historiallisen päätöksen tulevan skeittipuiston sijainnista", toteaa vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila. "Asia oli lautakunnallemme sydämen asia: hyvähenkisen ja perehtyneen käsittelyn jälkeen se halusi viedä asian päätökseen ja palkita nuoret sekä lajin harrastajat kärsivällisestä odotuksesta."


Lautakunnan mielestä Sompionpuisto nousi vaihtoehtoina olleista neljästä sijainnista parhaaksi keskeisen sijainnin ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi sekä mahdollisuudesta tulevaisuudessa kehittää sekä skeittipuistoa että Sompionpuistoa kokonaisuutena. Suunniteltu skeittipuisto sopii maisemallisesti hyvin Sompion puistoalueeseen ja Sompionpuistoon jää reilusti tilaa myös muille toiminnoille, kuten piknikistä nauttimiselle ja pelailulle. Yhtä isoa kokonaisuutta pidettiin myös parempana ratkaisuna kahden pienen skeittipuiston sijasta.


Lautakunta otti päätöksessään huomioon myös skeittipuiston asukaskyselyn tulokset sekä pitkän linjan skeittaajille järjestetyn etätyöpajan annin. Lautakunta arvosti lajin harrastajien laajaa kuulemista ja halusi päätöksellään varmistaa, että harrastajat saavat heidän hyväksymän ja parhaiten heitä palvelevan monipuolisen kokonaisuuden.


Skeittipuiston seuraava vaihe on rakennussuunnitelmien tekeminen puiston toteuttamista varten. Kaupungin tavoitteena on aloittaa rakennustyöt vuonna 2021. Sompionpuiston luonnoksen toteuttamiskustannuksiksi on arvioitu 600 000-650 000 euroa.

 

Asukkaat ja harrastajat toivoivat skeittipuistoa Sompionpuistoon

Kaupunki järjesti huhtikuussa 2020 asukaskyselyn, jossa esiteltiin kolme luonnosvaihtoehtoa: Sompionpuisto, Kalevan urheilupuisto sekä Killan ja Kurkelan koulun pihojen pienemmät skeittipuistot.


Kyselyyn saatiin 682 vastausta. Kysyttäessä vastaajien mielestä parasta luonnosvaihtoehtoa, 50 % prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista kannatti Sompionpuistoa, 36 % Kalevan urheilupuistoa ja 14 % Killan ja Kurkelan koulun pihojen vaihtoehtoa.


Asukaskyselyn vastaajat pitivät Sompionpuiston sijaintia ja miljöötä erittäin hyvänä skeittipuistolle sekä pitivät puistoon suunniteltua luonnosta monipuolisena eritasoisille harrastajille. Kalevan urheilupuiston vaihtoehtoa pidettiin myös sijainniltaan hyvänä, mutta esitelty luonnos pitkänomaisesta skeittipuistosta jakoi mielipiteitä. Osa vastaajista piti siitä paljon, osa arveli sen aiheuttavan ruuhkia. Killan ja Kurkelan koulun pihojen vaihtoehtoa vastaajat pitivät mukavana, mutta useimmat pitivät skeittipuiston jakamista kahteen pieneen puistoon huonoimpana vaihtoehtona.


Asukaskyselyn jälkeen pidettiin pitkänlinjan skeittauksen harrastajille vielä etätyöpaja. Etätyöpajaan osallistuneet pitivät Sompionpuiston vaihtoehtoa parhaana, koska sen muotojen toteuttamisen mahdollisuudet ovat laajemmat kuin toteuttamismahdollisuudet Kalevan urheilupuistossa. Lisäksi harrastajat pitivät Sompionpuiston laajentamis- ja kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa ratkaisevina.

Päivitetty 15.05.2020 klo 08:11