Smart City

​Kaupungin tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna. Ilmastotavoitteen toteuttamiseksi kaupunki on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja laati sopimuksen edellyttämän kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) vuoden 2020 aikana. SECAPin toimenpiteiden edistymistä voi kuka tahansa seurata Ympäristövahdin avulla. Lisäksi kaupunki osallistuu Euroopan komission rahoittamaan viisivuotiseen MAtchUP-hankkeeseen.


Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus sekä SECAP

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on maailman laajin ilmasto- ja energiatoimenpiteiden ohjelma, jossa eurooppalaiset paikallishallinnot sitoutuvat vapaaehtoisesti EU:n asettamiin päästövähennyksiin sekä laativat toimenpidesuunnitelman päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla kaupunki valmistautuu valtion lähitulevaisuudessa asettamiin ilmastotavoitteisiin hiilineutraalin Suomen osalta. 


Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma sisältää 37 toimenpidekokonaisuutta, jotka kohdistuvat hiilineutraaliin energiantuotantoon, energiankäytön muutoksiin, kestävään liikkumiseen ja kaupunkirakenteeseen sekä kestävän muutoksen mahdollistamiseen ja yhteistyöhön. Tutustu keväällä 2021 valmistuneeseen Keravan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2030.


SECAP-sopimuksen toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuvat kaupungin eri toimialojen lisäksi Keravan Energia, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä HSL. Kerava tukeutuu myös Uudenmaan liiton toimintaan ja KUUMA-seudun yhteistyöhön erilaisten hankkeiden edistämisessä sekä ilmastoasioissa suomalaisten ja eurooppalaisten edelläkävijäkaupunkien hyviksi havaittuihin toimenpiteisiin yhteistyöverkostojen kautta. Lisäksi Nikkarinkruunu sekä kaupunkiorganisaatio itse toimivat edelläkävijöinä eri toimenpiteiden toteuttamisessa. 


Ympäristövahti

​Keravan kestävän energian ja ilmaston toimenpideohjelman edistymistä voi kuka tahansa seurata Ympäristövahdista. Ympäristövahdin avulla asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuus seurata ilmasto-ohjelman toteuttamista helpottuu, ja kaupunkiorganisaation sisällä Ympäristövahti vahvistaa vastuutiimien sekä -henkilöiden sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin. Ympäristövahdin tavoitteena on parantaa kaupungin ilmasto-ohjelman seurantaa ja näkyvyyttä.


MAtchUp-hanke

MAtchUP-hankkeen tarkoituksena on testata ja monistaa hyviä ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä liittyen muun muassa liikkumiseen sekä energiankäyttöön ja -tuotantoon sekä kehittää näihin liittyvien järjestelmien älykkyyttä. Hankkeeseen osallistuvat seitsemän eurooppalaista kaupunkia toimivat edelläkävijöinä kehittäessään ja kokeillessaan eri toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.


Vuonna 2017 alkaneessa MAtchUP-hankkeessa toimenpiteitä kehittämässä ja kokeilemassa ovat Keravan lisäksi Dresden, Valencia, Antalya, Ostend, Herzliya ja Skopje. Hanke saa rahoituksen Euroopan komissiolta ja rahoituksen saamisen edellytyksenä oli liittyminen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen sekä SECAP-toimintasuunnitelman laatiminen.


MAtchUpissa toimenpiteet jakaantuvat neljään kokonaisuuteen
Energia-kokonaisuudessa etsitään lisää uusia energiaratkaisuja, ja tavoitteena on parantaa rakennuksien energiatehokkuutta, tehostaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä energiantuotannossa sekä ottaa käyttöön energianhallintajärjestelmiä, jotka yhdistetään energian varastointijärjestelmiin.


Liikkuminen-kokonaisuudessa etsitään ratkaisuja helppoon liikkumiseen. Käyttöön otetaan sekä ihmisten että tavaroiden kuljettamiseen uusia sähköisen liikkumisen ratkaisuja. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat sähköautojen käytön lisääminen, latausasemien käyttöönotto sähköpyörille, -autoille ja -busseille sekä eri liikkumismuotojen yhdistäminen strategisesti.


IT-kokonaisuudessa kehitetään tietoteknisiä ratkaisuja, jotka parantavat kaupunkisuunnittelua, infrastruktuurin ohjausta ja ylläpitoa sekä rakennusten energiatuotannon ja liikenteen ratkaisujen käyttöä.


Asukkaat-kokonaisuudessa osallistetaan asukkaita ja yrityksiä suunnitteluun sekä tehdään yhteistyötä naapurikaupunkien ja muiden suomalaisten Smart City -kaupunkien kanssa.


Ota yhteyttä

Ilmasto-ohjelmapäällikkö
Johanna Kuusisto
puh. 040 318 2859
johanna.kuusisto@kerava.fi


Päivitetty 20.01.2022 klo 17:09