Uutiset

Sompion päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: tavoitteena korjata havaitut puutteet korjaussuunnitelmien mukaisesti vuonna 2023

21.02.2022 klo 10:50

​Sompion päiväkodissa osana kaupungin kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko kiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kuntotutkimusten tulosten perusteella kaupunki on aloittanut kiinteistön korjaussuunnittelun tutkimuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tavoitteena on aloittaa korjaussuunnitelmien mukaiset korjaukset vuoden 2023 aikana.


Kiinteistössä tehdyissä rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisilla mittauksilla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden sekä sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta. Sisäilmasta mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia sekä tutkittiin mineraalivillakuitujen pitoisuuksia. Myös kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunto selvitettiin. Tutkimukset tehtiin kaikissa vuonna 1988 rakennetun päiväkodin tiloissa.


Kuntotutkimuksissa tehtyjen havaintojen pohjalta kaupunki on aloittanut vuonna 2021 kiinteistön korjaussuunnitelmien teettämisen ilmanvaihtojärjestelmän, kiinteistön ulkoseinä- ja lattiarakenteiden sekä muiden kuntotutkimuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Kaupungin tavoitteena on aloittaa korjaussuunnitelmien mukaiset korjaukset vuoden 2023 aikana. Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden lisävaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käyttöturvallisuuteen.


Kaupunki tekee kiinteistöön korjauksia korjaussuunnitelmien ja -ohjelman mukaisesti

Korjaussuunnitelman mukaan pintamaan kallistuksia parannetaan, koska kuntotutkimuksissa todettiin puutteita maanpinnan kallistuksissa, erityisesti etupihan puolella. Salaojat kuvataan ja kuvauksissa havaitut puutteet korjataan tulevien korjausten yhteydessä.


Rakennuksessa on puurunkoinen kantava alapohja, jonka päällä on liittolaattarakenne (betoni ja sen alla profiilipelti). Alapohjan alapuolinen ilmatila tuulettuu sokkelissa olevien tuuletusaukkojen kautta. Kuntotutkimuksissa alapohjan betonirakenteessa havaittiin kohonnutta kosteutta pienialaisesti kolmella rajatulla alueella. Kosteiden kohtien kahdessa materiaalinäytteessä todettiin kohonneita VOC-pitoisuuksia, mikä viittaa muovimattojen liiman vaurioitumiseen kohonneen kosteuden vaikutuksesta. Eteisessä olevassa kosteassa kohdassa havaittiin myös alapohjan betonirakenteen alapuolisessa eristetilassa kosteutta ja eristetilasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin yksittäisiä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Myös käytävän alapohjarakenteen alapuolisen eristetilan materiaalinäytteessä todettiin mikrobikasvua.


"Rakennuksen alapohjarakenteessa todettiin poikkeavaa kosteutta ja joko sen aiheuttamia VOC-päästöjä betonirakenteessa tai mikrobikasvua eristevillassa paikallisesti kolmella pienialaisella alueella. Muovimatto on itsessään tiivis materiaali ja eristetila on betonirakenteen ja sen alapuolisen pellin alapuolella. Näin ollen kohdista ei ole suoraa sisäilmayhteyttä sisätiloihin", selventää Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Tulevissa korjauksissa lattiamateriaalit uusitaan ja samalla rakenneliittymät tiivistetään, jolloin estetään mahdolliset hallitsemattomat ilmavuodot alapohjasta sisätiloihin."


Ulkoseinärakenteissa todettiin puutteita sokkelin ja ikkunoiden vesipellitysten kallistuksissa. Rakenneavausten perusteella ulkoseinärakenteiden alaosissa, ulkoseinän ja sokkelin rajassa, on mikrobivaurioita. Lisäksi toisen kerroksen ulkoseinän lämmöneristeessä todettiin paikallinen mikrobivaurio, todennäköisesti ikkunarakenneliitosten puutteellisen tiiviyden takia.


"Myöskään ulkoseinärakenteiden vaurioituneilla kohdilla ei ole suoraa sisäilmayhteyttä sisätiloihin. Rakenteiden epätiiveyskohtien, kuten rakenneliittymien, kautta tiloista voi kuitenkin tulla hallitsemattomia ilmavirtauksia sisätiloihin", Lignell kertoo. "Ulkoseinärakenteiden korjaaminen ja ikkunoiden uusiminen on osa korjaussuunnitelmaa, johon sisältyy myös ulkoseinärakenteiden ja liittymien tiiviyden parantaminen."


Keittiön alakattorakenteen eristevillassa todettiin mikrobivaurio ja käytävillä olevissa alakattorakenteissa todettiin mineraalivillakuitulähteitä. Mineraalikuitujen esiintymistä sisätiloissa tutkittiin seitsemässä tilassa, joista yhdessä kuitujen määrä oli toimenpiderajalla. Vuonna 2021 kaupunki vaihtoi kiinteistön alakattolevyjä paikallisesti. Keittiön alakatto uusitaan ja kuitukorjaukset tehdään kiinteistön korjausten yhteydessä.


Rakennuksen vesikatto on uusittu vuonna 2018 ja se todettiin hyväkuntoiseksi. Reunapellityksissä oli paikoin tiiiviyspuutteita. Sadevesien ohjauksessa oli paikallisia puutteita ja yksittäinen sadevesikouruliitos ei ollut tiivis. Sadevesijärjestelmässä havaitut paikalliset puutteet korjataan.


Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja ilmanvaihtoa parannetaan

Kiinteistön olosuhdemittauksissa havaittiin hiilidioksidipitoisuuksien olevan ajoittain sisäilmastoluokituksen tyydyttävää tasoa S3 suurempia kahdessa lepohuoneessa. Kiinteistön lämpötila ja suhteellinen kosteus eivät edellytä toimenpiteitä, ja paine-eromittauksien perusteella rakennus oli hieman liian alipaineinen tavoitetilaan nähden. Sisäilman VOC-pitoisuudet olivat tavanomaisia.


Päärakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennusaikaisten ilmanvaihtokoneiden kunto oli tyydyttävä ja ilmanvaihtokoneet ja -kanavat olivat pölyisiä. Tulo- ja poistoilmavirrat jäivät suunnitelluista kokonaisilmavirroista ja kokonaisuutena ilmanvaihto toimi välttävästi. Tulevien korjausten yhteydessä kaupunki nuohoaa olemassa olevat kanavat sekä korjaa ja uusii ilmanvaihtojärjestelmän osittain.


Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös putkistojen ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus, joiden tuloksia kaupunki käyttää kiinteistön korjausten suunnittelussa. 


Tutustu raportteihin:
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 2/2021
Ilmanvaihtoraportti 9/2020
Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti 10/2020
Putkistojen kuntotutkimusraportti 7/2020
Sähköjärjestelmien kuntotutkimusraportti 10/2020
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen pöytäkirja 10/2020

Päivitetty 21.02.2022 klo 10:52