Vantaa–Kerava-sote

Me Keravalla yhdessä Vantaan kanssa haluamme tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista helposti saavutettavia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia. Palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asukkaidemme tarpeisiin, niin erilaisissa hankkeissa kuin arkityön ohessakin.

Vantaa ja Kerava muodostavat vuoden 2023 alusta alkaen yhdessä hyvinvointialueen, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä. Työskentelemme molempien kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Keski-Uudenmaan pelastuspalveluissa turvallisen ja sujuvan muutoksen eteen.

Sote-uudistusta valmistellaan Vantaan ja Keravan alueella kahden hankkeen voimin, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen sekä rakenneuudistushankkeen.

Sivun sisältö:

Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen.

Vantaan ja Keravan alueella kehittämiskärjiksi on valittu neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, lasten nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämistä ohjaavat seuraavat tavoitteet:

 • Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Laatu ja vaikuttavuus
 • Monialaisuus ja yhteentoimivuus
 • Kustannusten nousun hillintä

Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä yhdistämällä Vantaan ja Keravan nykyiset hyvät käytännöt.


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 

Hyvinvointialueet vastaavat 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden, sekä pelastustoimen järjestämisestä alueillaan. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta eikä ainakaan uudistuksen alkuvaiheessa hyvinvointialueilla ole verotusoikeutta. Hyvinvointialueita on Suomessa 21.

Vantaan ja Keravan alue muodostaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. Vantaa ja Kerava säilyvät itsenäisinä kaupunkeina, mutta 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen. Hyvinvointialuetta johtaa aluevaaleissa demokraattisesti valittu aluevaltuusto, minkä lisäksi alueen asukkaat voivat osallistua alueen kehitykseen esim. nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja muiden osallisuustoimien kautta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue palvelee noin 275 000 asukasta, ja työllistää noin 4 300 työntekijää vuoden 2023 alusta alkaen. Nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoa hyvinvointialueista valtakunnallisesti täällä.

Tavoitteena kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos
Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Vantaa) yhteinen pelastuslaitos, joka on osa Vantaan kaupungin organisaatiota. Vaikka lainsäädännössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on jaettu kahtia, tavoitteena on kuitenkin yksi yhteinen pelastuslaitos Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen alueilla. Tästä on solmittu yhteistoimintasopimus hyvinvointialueiden välillä. Yhteisen pelastuslaitoksen valmistelu tehdään osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua.


Sote-uudistus 

Vantaan ja Keravan alueella sote-uudistuslainsäädännön hyväksyminen eduskunnassa tarkoittaa sitä, että Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta uuden, 1.1.2023 perustettavan hyvinvointialueen järjestettäviksi. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyinen henkilöstö sekä tilat siirtyisivät osittain tulevalle hyvinvointialueelle. Tätä ennen uudistusta valmistellaan nykyisissä kuntien palveluissa sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen ja myöhemmin perustettavan aluevaltuuston voimin. Ennen vuotta 2023 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on edelleen nykyisillä kunnilla.


Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) 

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on elokuusta 2021 alkuvuoteen 2022 toimiva organisaatio, joka valmistelee tulevaa Vantaa–Kerava-hyvinvointialuetta yhdessä Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Väliaikaista valmistelutoimielintä tarvitaan tulevan hyvinvointialueen organisaation järjestämisen valmisteluun ennen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävän aluevaltuuston toiminnan aloittamista. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniä ovat:

 • Timo Aronkytö, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja (varajäsenenään terveyspalvelujen johtaja)
 • Olli Huuskonen, Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja (varajäsenenään talousjohtaja)

 • Hanna Mikkonen, Keravan perheitä tukevien palveluiden johtaja (varajäsenenään arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja)

 • Tapio Helenius, Keravan kehitysjohtaja (varajäsenenään kaupunginkamreeri)

 • Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja (varajäsenenään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja)
 • Hanna Ormio, Vantaan hallintojohtaja (varajäsenenään kaupunginlakimies).
 • Jyrki Landstedt, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja (varajäsenenään riskienhallintapäällikkö)

Löydät VATEn ennen 15.2. pidettyjen kokousten pöytäkirjat vantaa.fi-esityslistahausta, valitse Toimielin-kohdasta "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimilein VATE". 

Esityslistahaku (vantaa.fi)

VATEn kokousten sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokousten esityslistat 16.2.2022 alkaen löydät alla olevan linkin kautta:

Sote-uudistuksen johtaminen Vantaan ja Keravan alueella 

Tulevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua johtaa väliaikainen valmistelutoimielin, jossa on edustus Vantaalta, Keravalta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Vuoden 2022 alussa pidettävissä aluevaltuustovaaleissa valitaan tulevan hyvinvointialueen poliittinen johto, joka vie valmistelun loppuun sekä jatkaa hyvinvointialueen johdossa kautensa loppuun.

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden johto, Vantaalla Timo Aronkytö ja Keravalla Keravan sote-toimialajohtaja Olli Huuskonen, vastaavat uudistuksen muutosjohtamisesta. Uudistusta tukee hanketoimisto, yhdessä molempien kaupunkien sosiaali- terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen kanssa.

Päivitetty 15.06.2022 klo 10:39