Uutiset

Täydennyshaku kansainvälisyyspainotukseen

14.02.2018 klo 13:20

Lukuvuoden 2018-2019 8. vuosiluokan kansainvälisyysluokalle Keravanjoen kouluun järjestetään täydennyshaku ajalla 15.2.-23.2.2018. Täydennyshaussa kansainvälisyysluokalle hakea voivat kaikki nykyiset 7. luokkalaiset. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotusopetukseen vain, jos keravalaisia kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden.

Kansainvälisyysluokalle valintakriteerinä käytetään soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 28.2. Keravanjoen koululla Jaakkolan toimipisteessä. Kokoontuminen koulun ala-aulassa klo 9.00. Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua.

Huoltaja, hae lapsellesi painotusopetuspaikkaa sähköpostitse viimeistään 23.2. klo 16.00 ilmoittamalla seuraavat tiedot (oppilaan nimi, koulu, luokka, huoltajan nimi ja yhteystiedot sekä painotus, johon oppilas hakee) sähköpostiosoitteeseen sirpa.nenonen@kerava.fi. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei huomioida.

Päätökset kansainvälisyysluokalle hakemisesta tiedotetaan huoltajille 14.3.2018. Täydennyshaun kautta painotusluokalle valitut oppilaat aloittavat kansainvälisyysluokalla opiskelun 9.8.2018 alkaen.


Yleistä tietoa painotusluokalla opiskelusta

Painotusopetus tarkoittaa, että painotuksen opiskeluun käytetään painotusluokalla enemmän tunteja kuin valtakunnallinen vähimmäismäärä edellyttää. Osa tunneista on painotusopetukseen annettuja tunteja, jotka lisäävät oppilaiden viikoittaista tuntimäärää. Osa tunneista taas on oppilaiden valinnaisainetunteja, jotka vähentävät oppilaiden muuten valittavissa olevaa valinnaisuutta. Huomioitavaa on, että painotus on aina oppilaan valinta, joka rajaa muiden valinnaisaineiden valintaa yläkoulun aikana.

Yhdelle painotusluokalle valitaan enintään 24 oppilasta. Valintakriteerinä käytetään soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskokeessa suoritetaan hakijoille annettuja tehtäviä. Kriteerin tarkoitus on taata kaikille hakijoille tasapuolinen mahdollisuus hakeutua painotusopetukseen. Tasapistetilanteessa arpa ratkaisee painotusluokalle pääsevän oppilaan. Vähimmäispistemäärä, jolla voi päästä painotusluokalle, on 30 % soveltuvuuskokeen maksimipistemäärästä.


Lisätietoja

Keravanjoen koulun rehtori Sirpa Nenonen, sirpa.nenonen@kerava.fi


Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala


Päivitetty 14.02.2018 klo 13:18