Uutiset

Täydennyshaku musiikkipainotukseen

14.02.2018 klo 13:40

Lukuvuoden 2018-2019 4. vuosiluokan musiikkiluokalle Sompion kouluun järjestetään täydennyshaku ajalla 15.2.-23.2.2018. Täydennyshaussa musiikkiluokalle hakea voivat kaikki nykyiset 3. luokkalaiset. Tänä vuonna tämän täydennyshaun kautta täytetään yksi paikka. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotusopetukseen vain, jos keravalaisia kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden.

Musiikkiluokalle valintakriteerinä käytetään soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskoe järjestetään maanantaina 26.2. Sompion koululla. Soveltuvuuskokeeseen lähetetään kutsu.

HUOLTAJA, hae lapsellesi painotusopetuspaikkaa sähköpostitse viimeistään 23.2. klo 16.00 ilmoittamalla seuraavat tiedot (oppilaan nimi, koulu, luokka, huoltajan nimi ja yhteystiedot sekä painotus, johon oppilas hakee) sähköpostiosoitteeseen marjut.vaattovaara@kerava.fi. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei huomioida.

Päätökset musiikkiluokalle hakemisesta annetaan huoltajille tiedoksi 14.3.2018. Täydennyshaun kautta painotusluokalle valitut oppilaat aloittavat musiikkiluokalla opiskelun 9.8.2018 alkaen.

Yleistä painotusluokalla opiskelusta

Painotusopetus tarkoittaa, että painotuksen opiskeluun käytetään painotusluokalla enemmän tunteja kuin valtakunnallinen vähimmäismäärä edellyttää. Osa tunneista on painotusopetukseen annettuja tunteja, jotka lisäävät oppilaiden viikoittaista tuntimäärää. Osa tunneista taas on oppilaiden valinnaisainetunteja, jotka vähentävät oppilaiden muuten valittavissa olevaa valinnaisuutta. Huomioitavaa on, että painotus on aina oppilaan valinta, joka rajaa muiden valinnaisaineiden valintaa yläkoulun aikana.

Yhdelle painotusluokalle valitaan enintään 24 oppilasta. Valintakriteerinä käytetään soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskokeessa suoritetaan hakijoille annettuja tehtäviä. Kriteerin tarkoitus on taata kaikille hakijoille tasapuolinen mahdollisuus hakeutua painotusopetukseen. Tasapistetilanteessa arpa ratkaisee painotusluokalle pääsevän oppilaan. Vähimmäispistemäärä, jolla voi päästä painotusluokalle, on 30 % soveltuvuuskokeen maksimipistemäärästä.

Lisätietoja

Sompion koulun apulaisrehtori Marjut Vaattovaara marjut.vaattovaara@kerava.fi


Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 14.02.2018 klo 13:47