Uutiset

Ahjon ja Ollilanlammen virkistysaluetta uudistetaan: ensin kunnostetaan pitkospuita ja reitistöä

19.07.2021 klo 13:45

​Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen yleissuunnitelma on valmistunut ja kaupunki aloittaa virkistysalueen uudistamisen kunnostamalla ensin Ollilanlampea kiertävät pitkospuut ja alueen reitistön sekä rakentamalla alueelle kaksi uutta grillipaikkaa. Työt pitkospuiden ja reitistön kunnostamiseksi alkavat viikolla 29 ja kokonaisuudessaan työt alueen uudistamiseksi valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Kunnostustöiden aikana alueen reitistö on käytettävissä, mutta työt saattavat aiheuttaa muutoksia reitteihin.


"Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueella on lukuisia merkittäviä ja herkkiä luontoarvoja, jotka on valmistuneessa yleissuunnitelmassa otettu huomioon. Kehittämistoimenpiteet on suunniteltu tarkoin ja ne toteutetaan luonnon ehdoilla ja luontoa kunnioittaen", kertoo Keravan kaupungin kaupunginpuutarhuri Mari Kosonen. "Kunnostustöiden aikana alueen kaikki puut pyritään säilyttämään, ainoastaan yksi kuusi kaadetaan nuotiopaikan turvallisuuden takaamiseksi."


Ensimmäiseksi kaupunki uusii virkistysalueen nykyiset pitkospuut ja rakentaa uusia pitkospuita Ollilanlammen ympäri suunniteltua uutta esteetöntä luontopolkua varten. Uuden luontopolun pitkospuut toteutetaan leveämpinä, jotta niillä on mahdollista kulkea sekä pyörätuolilla että lastenrattaiden kanssa. Lisäksi virkistysalueelle on suunniteltu kaksi uutta nuotiopaikkaa, jotka rakennetaan reitistön ja pitkospuiden kunnostuksien valmistuttua.


Myöhemmin syksyllä luontopolkujen varteen tulee uusia luontotauluja, joissa kerrotaan alueen luontoarvoista, kuten linnuista, viitasammakoista ja suokasvillisuudesta. Lisäksi alueen kuntoradan varteen tulee liikuntatauluja, joissa annetaan hauskoja vinkkejä liikkumiseen, lihaskuntoharjoitteluun ja kehonhuoltoon. Myös virkistysalueen opastaulut ja -viitat uusitaan.


"Ollilanlammen ympäristö, metsä ja pururata ovat asukkaille tärkeitä virkistys- ja liikuntakohteita. Kaupungin tavoitteena onkin kehittää virkistysalueesta nykyistä paremmin eri ikäisiä asukkaita hyvin palveleva luontokohde ja ympäristö, joka houkuttelee lisäämään matalan kynnyksen arkiliikuntaa", Kosonen jatkaa.


Alueen kehittämistä varten tehdyn yleissuunnitelman mukaisesti lisätään sekä alueella olevien penkkien että piknikpaikkojen määrää. Ollilanlammen rantaan on suunniteltu myös maisemalava, jossa voi pitää pieniä esiintymisiä ja tilaisuuksia. Lavaa voi myös hyödyntää koulun ulkoluokkana. Ollilanlammen pohjoispuolen polku säilyy ennallaan ja se on jätetty pop up -taidereitiksi. Tänä kesänä reitin varrella ihastuttavat Ahjon koulun oppilaiden tekemät luontoaiheiset taideteokset.


Talvea varten yleissuunnitelmassa on ennallaan säilyvien hiihtolatujen lisäksi mietitty talvikävelyreittejä, varsinkin Ollilanlammen ympärille mutta myös metsään. Tässä vaiheessa talvikävelyreitit eivät olisi talvikunnossapidettäviä tai valaistuja.


Pitkospuiden ja reitistön kunnostus- ja rakentamistyöt alkavat viikolla 29. Töiden aikana virkistysalueen reitistö on käytettävissä, mutta työt saattavat aiheuttaa muutoksia reitteihin. Uudet grillipaikat valmistuvat ennen syksyä ja kokonaisuudessaan työt Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kehittämiseksi valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

 

Asukkailta ideoita ja ajatuksia virkistysalueen kehittämiseksi

Kaupunki kysyi keväällä asukkailta ideoita ja ajatuksia Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kehittämiseksi asukaskyselyn avulla, johon saatiin 431 vastausta. Asukkailta tulleita ideoita ja ajatuksia otettiin huomioon laadittaessa virkistysalueen yleissuunnitelmaa ja sen toimenpiteitä.


Kysyttäessä kolmea tärkeintä uudistusta, vastaajat valitsivat uudet pitkospuut (48 %), nuotiopaikan (41 %), penkit ja piknik-kalusteet (32 %), luontopolun (31 %) ja talvikävelyreitit (31 %).


Vastaajat toivoivat, että alueen kehittäminen tehtäisiin luonnon ehdoilla ja että luonto säilytettäisiin mahdollisimman koskemattomana. Samalla virkistysalueesta haluttiin houkutteleva retkeilyalue. Lisäksi vastaajat toivoivat kunnon ulkoliikuntapaikkaa ja uusia kuntoiluvälineitä sekä luontopolkua, jonka varrella on luontotauluja kertomassa alueesta. Talveksi ehdotettiin valaistua talvikävelyreittiä.


ELY-keskus on myöntänyt kaupungille Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kehittämisen suunnittelua ja toteuttamista varten 80 000 euron hankeavustuksen vuodelle 2021.

Päivitetty 19.07.2021 klo 14:08