Uutiset

Huoltaja, anna palautetta perusopetuksesta – vastaa kyselyyn 31.5. mennessä!

06.05.2021 klo 08:30

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla kerätään huoltajilta ja oppilailta palautetta perusopetuksesta 31.5. asti. Huoltajat voivat vastata kyselyyn tänä aikana koska tahansa verkossa. Oppilaat taas vastaavat kyselyyn koulussa oppituntien aikana. Saatua palautetta käytetään opetuksen kehittämiseen.

Selvitämme vuosittain kyselyllä huoltajien näkemystä Keravan opetuspalvelujen laadusta. Kysely koostuu perusopetuksen eri palveluiden arvioinnista ja vuosittain toistuvista kysymyksistä. Viime vuoden tapaan kysymme myös poikkeusolojen opetuksen järjestämisen onnistumista. Näiden lisäksi kyselyssä on vuosittain vaihtuva ajankohtainen kysymys tai osio, jonka kautta tarkastellaan näkemyksiä kasvatuksen ja opetuksen kehittämisestä. Tänä vuonna ajankohtainen kysymys koskee oppilaaksioton kriteerejä.

Perusopetuksen palveluja, opetusta ja kouluja kehitetään kyselyistä saadun palautteen pohjalta. Toivottavasti mahdollisimman moni perusopetuksen oppilaiden huoltajista vastaisi kyselyyn. Näin saamme mahdollisimman kattavan kuvan huoltajien arvokkaista näkemyksistä ja toiveista.

Kevään 2021 huoltajakysely on auki 5.–31.5.2021

Vuoden 2021 huoltajakysely on vastattavissa 5.–31.5.2021 välisenä aikana. Kysely on oppilaskohtainen, eli pyydämme täyttämään jokaisesta lapsestanne oman lomakkeen. Huoltajakyselyn vastauslinkki on lähetetty Wilmassa. 

Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä kyselyn tuloksista voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Koulut tiedottavat huoltajia kyselyn kautta saadusta palautteesta vanhempainilloissa.

Oppilaat vastaavat palautekyselyyn koulussa

Keräämme palautetta koulujen toiminnasta myös oppilailta. Samalla selvitämme oppilaiden hyvinvointia, viihtymistä koulussa ja näkemyksiä opetuksen järjestämisisestä.

Oppilaat vastaavat kyselyyn omassa koulussaan oppituntien aikana. Vastauksen käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina.


Päivitetty 06.05.2021 klo 08:38