Uutiset

Apotti-järjestelmä on otettu käyttöön Keravalla

Keravan terveyskeskus aurinkoisessa säässä.
24.04.2021 klo 10:50

Apotti-järjestelmä otettiin aamuyöllä 24.4. käyttöön Keravan, Helsingin ja Kauniaisten terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Käyttöönotto koskee noin 400 Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää.

Apotti otettiin ensimmäisenä vastaan Keravan ympärivuorokautisen hoivan palveluissa, terveyskeskuksen osastoilla ja kotisairaalassa.

– Järjestelmän käyttöönotto sujui rauhallisesti ja Apotti on nyt toiminnassa. Olemme valmiina reagoimaan häiriöihin, jos sellaisia ilmenee, Keravan vs. sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Markus Paananen kertoo.

Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä tukee noin 80 työntekijöistämme koulutettua Apotti-tukihenkilöä, jotka auttavat ratkaisemaan mahdollisia haasteita ja ongelmia uuden järjestelmän käytössä.

Keravalaiset saavat käyttöönsä Maisan digipalvelut

Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaali tuo sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut digitaalisesti ja sujuvasti kuntalaisten saataville. Maisa on henkilökohtainen, maksuton ja suojattu digitaalinen kanava ammattilaisen ja kuntalaisen välillä. 

Maisassa voi muun muassa seurata omaa terveyttä, tarkastella laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia, varata aikoja rajattuihin palveluihin sekä asioida toisen puolesta sähköisesti. Hoitava taho voi myös lähettää Maisaan täytettäväksi erilaisia seurantalomakkeita asiakas- ja potilaskäyntien tai etävastaanottojen sujuvoittamiseksi. Keravalaisille avautuu Maisassa mahdollisuus päivittää esimerkiksi omia terveystietojaan, jotka ammattilainen voi vastaanotolla vahvistaa. Kuntalaisen terveystiedot kertyvät Maisaan asiointien myötä.

Maisa-asiakasportaalin sosiaalihuollon toiminnallisuudet laajenevat Keravalla, Helsingissä ja Kauniaisissa entisestään syksyllä. 

Huhtikuun käyttöönotto on kaikkien aikojen laajin Apotti-järjestelmän käyttöönotto

Huhtikuun käyttöönotto koskee noin 15 000:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 1 750:ta HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää.

− Apotti-järjestelmän käyttöönotto on iso ponnistus, joka muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisiä työskentelytapoja. Ymmärrämme hyvin, että sekä uuden järjestelmän oppiminen että mm. käyttöönottojen vaiheistukseen liittyvät väliaikaiset työnkulut vievät sote-ammattilaisilta aikaa muutenkin kuormittavassa koronapandemiatilanteessa. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan käyttöönottojen vaiheistaminen auttaa toisaalta turvaamaan terveydenhuollon ja siihen välittömästi liittyvien sosiaalihuollon palveluiden toiminnan pandemiatilanteessa, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on järjestelmän käyttöönotossa aina etusijalla. Kaikki uudet käyttäjät on koulutettu Apotti-järjestelmän käyttöön.

Apotissa on varauduttu tukipyyntöjen määrän kasvuun käyttöönoton yhteydessä.

− Käsittelemme ja ratkomme tuhansia palvelupyyntöjä käyttöönoton yhteydessä ja kehitämme järjestelmää jatkuvasti. Pitkällä tähtäimellä järjestelmä lisää tehokkuutta, helpottaa sote-ammattilaisten työtä ja parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta muun muassa ohjaamalla ammattilaisten toimintaa ja ennakoimalla riskitilanteita. 

-----

Keravan, Helsingin ja Kauniaisten lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun, työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto tapahtuu marraskuussa. Marraskuun käyttöönotto koskee noin 2 200:ta sosiaalihuollon työntekijää.

HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian yksiköissä Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa. Käyttöönotto koskee noin 250 käyttäjää. Helsingin vammaispalveluissa Apotti-käyttöönotto tapahtuu 29.5. Käyttöönotto koskee noin 755:tä työntekijää.

Päivitetty 24.04.2021 klo 15:19