Uutiset

Arkeologiset tutkimukset Keravan kartanon alueella jatkuvat

05.07.2021 klo 16:10

​Keravan kartanon lounaispuolella toukokuussa aloitetut arkeologiset kaivaukset jatkuvat. Tutkimusalueella havaittiin toukokuussa tehdyissä koetutkimuksissa rakenteita, jotka muodostavat muinaismuistolailla suojellun kiinteän muinaisjäännöksen.


Toukokuisten koetutkimusten yhteydessä havaittiin Keravan kartanon lounaispuolella olevilla kolmella kaavoitetulla tontilla historialliselle ajalle ajoittuva liesirakenne ja esinelöytöjä. Tonttien paikkaa tai laajuutta ei voida muuttaa, minkä takia tonttien alue on muinaismuistolain perusteella tutkittava tarkemmin ennen rakentamista. Tutkimusten kestoa on vaikea arvioida, koska etukäteen ei tiedetä mitä maan alta voi löytyä.


Arkeologiset tutkimukset ovat osa tulevan Asuntomessualueen kaavahankkeeseen liittyviä tutkimuksia. Ennen kaivauksia joudutaan tutkittavalta alueelta kaatamaan pienpuustoa ja vesakkoa tutkimusten mahdollistamiseksi. Alueella tehtävistä puunkaadoista vastaa Keravan kaupunki ja arkeologiset kaivaukset toteuttaa Muuritutkimus Oy. 


Päivitetty 05.07.2021 klo 16:11