Uutiset

Arviointiopas on ilmestynyt! Vanhempainiltoja aiheesta 26.11.2020

18.11.2020 klo 19:00

Uudet arviointikäytänteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun päivittämisen myötä ovat arvioinnin käytänteet muuttuneet myös Keravan kaupungin perusopetuksessa. Huoltajille, opettajille ja rehtoreille laadittu arviointiopas toimii työkaluna sekä tietopakettina siitä, millaista oppilaan arviointi keravalaisissa peruskouluissa tänä päivänä on. Arviointiopas on valmistunut yhteistyössä keravalaisten peruskoulun opettajien ja rehtoreiden kanssa. 

Keravalaisissa kouluissa oppilaiden arviointi on yhdenvertaista, avointa ja suunnitelmallista. Arvioinnin periaatteiden tulee toteutua kaikkien oppilaiden kohdalla oikeudenmukaisesti. Arvioinnin periaatteiden tulee toteutua kaikkien oppilaiden kohdalla oikeudenmukaisesti. Yhtenäisillä arviointikäytänteillä varmistamme arvioinnin periaatteiden mukaisen arvioinnin sekä sen, että keravalaisten 9. luokan oppilaiden päättöarvosanat ovat keskenään vertailukelpoisia toisen asteen oppilaitoksiin pyrittäessä. 

Arviointiopas on luettavissa sähköisenä tästä linkistä.

Etävanhempainiltoja arviointikäytänteisiin liittyen to. 26.11. 

Arviointiin liittyviä asioita avataan keravalaisten lasten ja nuorten huoltajille torstaina 26.11.2020 järjestettävissä etävanhempainilloissa. Asiantuntijoina vanhempainilloissa ovat arviointitutor, luokanopettaja Laura Tulikorpi sekä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Marja Väärälä.

Arvioinnin käytänteet vaihtelevat hieman eri vuosiluokilla ja siksi vanhempainiltoja on kolme. Jokaisessa tilaisuudessa kerrotaan arvioinnin yleiset käytänteet sekä vuosiluokkien arvioinnin erityispiirteistä. Tilaisuudet järjestetään Teams-kokouksena to. 26.11., linkit löytyvät alta.

Vuosiluokkien 1-3 huoltajille tarkoitettu tilaisuus on klo 17.15-17.45, voit liittyä tilaisuuteen napsauttamalla tätä.

Vuosiluokkien 4-6 huoltajille tarkoitettu tilaisuus on klo 18-18.30, voit liittyä tilaisuuteen napsauttamalla tätä.

Vuosiluokkien 7-9 huoltajille tarkoitettu tilaisuus on klo 18.45-19.15, voit liittyä tilaisuuteen napsauttamalla tätä.


Lämpimästi tervetuloa!


Päivitetty 18.11.2020 klo 19:31