Uutiset

Coachauksesta uusia oivalluksia johtajuuteen ja tiimityöskentelyyn

11.02.2021 klo 12:30

(Kuvassa Killan koulun rehtori Markus Tikkanen ja Päivölänlaakson koulun rehtori Pi Yli-Penttilä Keinukallion hiihtoladulla)

Keravan kaupungin perusopetuksen rehtoreille tarjoutui viime vuoden lopulla ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää sekä itseään esimiehinä, että työskentelyään rehtoritiiminä, kun he pääsivät mukaan kansainvälisen ICF:n (International Coaching Federation) valmennusprosessiin.

ICF on 25-vuotias maailman suurin ammatticoachien järjestö. Sillä on yli 30 tuhatta jäsentä ja toimintaa yli 150 maassa. ICF tekee myös niin sanottua pro-bono työtä, eli tarjoaa palveluitaan veloituksetta tahoille, jotka voisivat hyötyä valmennusprosessista työssään ja joille ei välttämättä muuten tarjoutuisi mahdollisuutta päästä mukaan coachaukseen. Keravan kaupungin rehtorit olivat yksi kolmesta mukana olleesta valmennettavasta porukasta, mutta ainoa kunta-alalta mukaan päässyt taho.

Perusopetusjohtaja Terhi Nissisen mukaan hakeutuminen tähän coachingprosessiin on yksi esimerkki siitä, mitä Keravan kaupungin johtamiskulttuurin kehittäminen kohti valmentavaa johtamista käytännön tekoina tarkoittaa.

Hakuvaiheessa olimme juuri päässeet koronan ensimmäisen aallon harjalle, ja perusteluina hakemukseen kirjasinkin takana olevan vaativan johtamistyön, tarpeen rehtoreiden hyvinvoinnin ja voimautumisen tukemiseen sekä tiimihengen vahvistamiseen tulevaa varten, Nissinen sanoo.

Mistä coachauksessa on kyse


ICF määrittelee coachauksen, eli valmennuksen, kumppanuudeksi asiakkaiden kanssa luovassa, ajatuksia herättävässä prosessissa, joka innostaa heitä sekä henkilökohtaisen että ammatillisen potentiaalinsa hyödyntämiseen.

Kyse on valmennettavan tarpeisiin räätälöidystä tuloksellisesta valmennuksesta. Coachauksen ydin onkin siinä, että valmennettavaa yksilöä tai ryhmää autetaan oivaltamaan ja löytämään ratkaisuja itse, sekä viemään niitä käytäntöön. Coach ei anna valmiita vastauksia tai ohjeita.

– Ryhmävalmennuksessa tieto on aina valmennettavassa ryhmässä valmiina. Coachin tehtävänä on auttaa ryhmää löytämään se tieto. Kyse ei ole vain yhden hetken opista, vaan tarkoitus on saada aikaan pysyvää muutosta, joka lähtee ryhmästä itsestään, ICF:n coach Carola Hjelt sanoo.

Yhteinen maali ja konkreettiset askeleet sinne pääsemiseksi


Prosessin alussa rehtorit itse määrittelivät maalin, johon tähdätään. Tavoitteiksi muodostuivat rehtoritiimin vahvempi tiimiyttäminen, yhteisten hyvien toimintamallien, yhteisen tekemisen ja yhteisen voiman löytäminen sekä selkeä hahmotus siitä, miten rehtorina palvella koko kouluyhteisöä parhaiten.

– Tällaisilla menetelmillä ei vaikuteta positiivisesti ainoastaan meihin valmennettaviin itseemme, vaan nimenomaan koko työyhteisöihin, kun saa esimiehenä johdettua porukan miettimään ja oivalluttamaan asioita itse, yhdessä. Rehtorin rooli on tärkeä siinä, että kuulee henkilöstöä ja osaa napata tärkeät tarpeet ja toiveet, sanoo Päivölänlaakson koulun rehtori Pi Yli-Penttilä.

Rehtorit osallistuivat kolme kertaa kahden tunnin mittaiseen coachingmenetelmin toteutettuun sessioon ja kullakin tapaamisella oli omat teemansa.

– Tällä porukalla oli alusta asti tosi hyvä yhdessä tekemisen meininki ja ilo uuden äärellä. He saivat aikaan konkretiaa siitä, mitä johtaminen Keravan kouluissa on ja uusia ideoita siihen, miten rehtorit haluavat käytännössä työskennellä. Yhtenä tämän porukan kouluttajista koen olevani varsin etuoikeutettu, että sain coachata heitä, sillä he olivat niin motivoituneita prosessista koko matkan ajan, sanoo toinen ryhmän coach Erja Virtaneva.

Maailman yhtenäisin rehtoritiimi?

Yhdessä tekemisen fiilis ja se, että hommia tehdään henkilöstöä, lapsia ja koko kouluyhteisöä varten huokui Teamsinkin välityksellä rehtoritiimistä myös tätä haastattelua tehdessä.

Mukana olleet rehtorit kertoivat ryhmäcoachauksen tuoneen runsaasti uusia näkökulmia ja työkaluja muun muassa oman johtajuuden kehittämiseen, henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen sekä koulujen väliseen yhteistyöhön. Erityisesti korona-ajan keskellä teki hyvää miettiä jotain tulevaisuuteen katsovaa ja uutta. Prosessi myös havahdutti siihen, miten tärkeää on pähkäillä asioita yhdessä ja katsella niitä eri vinkkeleistä. Täytyy olla aikaa pienten yksityiskohtien ja perustehtävien äärelle pysähtymiseen. Ryhmäcoachauksen seurauksena toive jatkuvalle tiimityöskentelylle on vahva myös jatkossa.

– Tämä yhteisten asioiden äärelle pysähtyminen ja niiden yhdessä pureskeleminen muistutti, miten on työyhteisöinä merkityksellistä ottaa aikaa yhdessä myös kullakin koululla. Tästä jäi evääksi hyvä työyhteisön kehittämisen malli, sanoo Savion koulun virka-apulaisrehtori Mari Korhonen

– Valmentava johtajuus on omassa arvomaailmassani tosi tärkeää. Se on tapa johtaa, joka kantaa pitkälle ja jolla saadaan hyviä tuloksia ja hyviä fiiliksiä. Coaching luo koko toimintakulttuuriin ohjauksellista otetta, Killan koulun rehtori Markus Tikkanen pohtii.

Svenskbacka skolan rehtori Taina Tuominen komppaa kollegoitaan ja toteaa lisäksi valmennusprosessin olleen niin antoisa, että jäi tahtotila saada lisää.

Lopulta 15 coachattavaa ryhmissä muodosti omat visionsa vuodelle 2025 ja niiden lopputuloksena syntyneet tulevaisuuden tavoitteet olivat kaikki varsin yhteneväisiä.

Entä tuleeko Keravan rehtoreista yhden prosessissa muotoillun vision mukaisesti Maailman yhtenäisin rehtoritiimi, joka on verkostoitunut, yhteistyökykyinen, hyvinvoiva ja hauska koulun johtajien porukka?

– Tätä lähdetään tavoittelemaan! Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa. Meillä on niin hyvä ja tiivis porukka, jota coachingprosessi vahvisti enitsestään, totesi Pi Yli-Penttilä.

 

 


Päivitetty 12.02.2021 klo 09:30