Uutiset

Ennakoi tonttijohtojen saneeraus – säästät rahaa ja minimoit haittoja

28.07.2021 klo 12:00

​Pientalo- ja kerrostalotontilla sijaitseva rakennus saa vesijohtovetensä kaupungin runkovesijohdosta omaa tonttivesijohtoaan pitkin. Jätevedet ja hulevedet puolestaan poistuvat tontilta tonttiviemäreitä pitkin kaupungin runkoviemäreihin. Näiden tonttijohtojen- ja viemäreiden kunto ja korjaaminen on tontin omistajan vastuulla. Kiireellisesti tehtyjen kalliiden korjausten välttämiseksi tonttijohdoista ja -viemäreistä kannattaa pitää hyvää huolta ja suunnitella vanhojen putkien saneeraukset ajoissa.


"Vanhat ja huonokuntoiset tonttivesijohdot voivat vuotaa vesijohtovettä ympäristöön aiheuttaen maan vettymistä ja jopa vesijohtoveden paineen tippumisen kiinteistössä. Vanhat betoniset jätevesiviemärit voivat halkeilla, jolloin maaperään imeytynyt sadevesi voi vuotaa putkien sisälle tai puun juuret voivat kasvaa halkeamasta putken sisään aiheuttaen tukoksia", kertoo vesihuoltoinsinööri Sophia Zolas.


Myös rasva tai muut viemäriin kuulumattomat aineet ja esineet aiheuttavat tukoksia, joiden seurauksena jätevesi voi nousta lattiakaivosta kiinteistön lattialle tai levitä halkeaman kautta ympäristöön.


"Tällöin käsissä on kallis vahinko, jonka aiheuttamia korjauskustannuksia vakuutuskaan ei välttämättä korvaa. Turhat kustannukset voi välttää ennakoimalla ja saneeraamalla vanhat putket ajoissa", Zolas jatkaa.


Tonttijohtojen käyttöikä on noin 30–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Tonttijohtojen uusimisessa kiinteistön omistajan kannattaa olla liikkeellä mieluummin liian aikaisin kuin vasta vahingon jo tapahduttua.


"Omien tonttijohtojen ja -viemärien sijainti, ikä ja kunto kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin. Samalla kannattaa myös tarkistaa, mihin hulevedet on johdettu", Zolas vinkkaa. "Keravan vesihuollon asiantuntijoilta voi myös pyytää neuvoja mahdollisista saneerauksen toteutusvaihtoehdoista."


Keravan vesihuolto suosittelee sekaviemäröidyille kiinteistöille liittymistä kaupungin aluesaneerausten yhteydessä kadulle rakennettavaan uuteen hulevesiviemäriin, koska salaoja- ja hulevedet tulee erotella jätevesistä ja johtaa kaupungin hulevesijärjestelmään. Kun kiinteistö luopuu sekaviemäröinnistä ja siirtyy samassa yhteydessä erillisviemäröintiin, hulevesiviemäriin liittymisestä ei peritä liittymis-, liitos- tai maatyömaksuja.


Tutustu tarkemmin tonttijohtojen ja -viemäreiden saneeraukseen.


Keravan vesihuolto osallistui vuonna 2020 VIPPA-hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää jätevesipäästöjä ympäristöön. Tavoitteen toteutumiseksi kiinteistöillä on tärkeä rooli jätevesiylivuotojen torjunnassa esimerkiksi pitämällä huolta tonttijohtojen ja -viemäreiden kunnosta. Aiheesta voi lukea lisää VIPPA-hankkeen verkkosivuilta.

Päivitetty 28.07.2021 klo 12:03