Uutiset

Hyvä ikääntyä Keravalla -webinaari 4.5. klo 18

29.04.2021 klo 13:20

​Keravan kaupungille on tärkeää, että tarjolla olevat ikäihmisten palvelut ovat oikea-aikaisia, tarvelähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä. Siksi haluamme selvittää keravalaisten kokemuksia tämänhetkisistä ja tulevaisuuden ikäihmisten palveluista.

Keravan kaupunki järjestää Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman merkeissä kaikille kuntalaisille suunnatun webinaarin, jossa kerromme ohjelman valmistelusta. Webinaari järjestetään 4.5.2021 klo 18 Teams Live -etätapahtumana. Webinaarin aikana osallistujat voivat esittää kommenttikentässä kysymyksiä.

Webinaariin pääset tästä linkistä: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRkODIwNzgtZjMxMi00OWIyLWE1MzEtNTc0NDA0NmQyNTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22941b6784-76d4-4d20-a825-eb8b2a80ec2b%22%2c%22Oid%22%3a%2280af032d-a1ff-4d81-92e7-b5f205fb306e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Avauspuheenvuoron esittää Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjausryhmän puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Kauko Passi.

Kuntalaiskysely hyvästä ikääntymisestä Keravalla

Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman tiimoilta on käynnissä myös kaikille kuntalaisille avoin kysely. Toivomme, että mahdollisimman moni Keravalainen vastaisi kyselyymme, jotta saamme kattavan kuvan Keravan palveluista ikäihmisten näkökulmasta. Tavoitteena on kartoittaa palveluiden nykytilaa sekä tulevaisuutta: millaisia ikäihmisten palveluita keravalaiset tulevaisuudessa tarvitsevat?


Päivitetty 29.04.2021 klo 13:20