Uutiset

Ikäihmisten palvelut kartoittaa Keravan kaupungin tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyyttä

Nuoremman ja vanhemman henkilön kädet käsikkäin.
15.01.2021 klo 10:00

​Keravan kaupungin ikäihmisten palvelut kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä tehostetun palveluasumisen suhteen. Tyytyväisyyttä mitataan vuosittain asumisyksiköiden asiakkaiden omaisille suunnatulla kyselyllä.

– Saamme palautetta asukaspalveluistamme melko vähän suhteessa siihen, kuinka monta asiakaspaikkaa meillä on. Asiakastyytyväisyyskysely on hyvä tilaisuus saada tietoa siitä, miten yksiköt suoriutuvat omaisten näkökulmasta, asiakas- ja valvontayksikön esimies Satu Kiuru summaa.

Kaupungin ikäihmisten on saatava yhtä hyvää ja tasalaatuista palvelua riippumatta siitä, missä tehostetun palveluasumisen yksikössä he asuvat. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset auttavat palvelun laadun seuraamisessa, jolloin laatuun voidaan tarvittaessa puuttua. Jos omaiset arvioivat läheistensä palvelun heikommaksi jollain osa-alueella, voi kaupunki tehostaa ohjausta ja suunnata resursseja palvelun parantamiseksi.

– Suoritamme valvontaa tehostetun palveluasumisen yksiköissä monin eri tavoin, mutta omaisten näkemys palveluista on meille erityisen tärkeää, Kiuru kertoo. Kyselyyn vastaamalla voi osaltaan vaikuttaa yksiköiden toimintaan ja Kiuru kannustaakin kaikkia tehostetun palveluasumisen asiakkaiden omaisia osallistumaan kyselyyn.

Kyselyssä kartoitetaan omaisten mielipidettä siitä, miten heidän läheisensä asumispalveluyksikkö suoriutuu eri osa-alueilla. Omaiset ilmaisevat kyselyn avulla tyytyväisyyttään hoivaan ja huolenpitoon, yksikön järjestämiin aktiviteetteihin, yksikön viihtyisyyteen, henkilökunnan toimintaan ja ammattimaisuuteen sekä yhteistyöhön henkilökunnan kanssa.

Tehostetun palveluasumisen piiriin kuuluvat ne ikääntyneet henkilöt, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Keravan kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä sekä ostopalveluna järjestetyssä palveluasumisessa on yhteensä 230 asiakaspaikkaa, jotka sijaitsevat Keravan alueella sekä muualla lähikunnissa.

Kysely on suunnattu kaikille keravalaisten tehostetun palveluasumisen asiakkaiden omaisille. Kysely lähetetään postitse omaisille, joiden läheiset asuvat Keravan omissa asumispalveluyksiköissä Hopeahovin palvelukeskuksessa ja Hoivakoti Vommassa tai yksityisissä hoivakodeissa, joista Keravan kaupunki ostaa palveluita. Kyselyyn voi vastata myös verkossa.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaan omainen, vastaa kyselyyn 28.2.2021 mennessä. Kyselyyn voi vastata postin mukana tulleella lomakkeella tai verkossa Webropol-alustaisella kyselyllä. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä kyselyssä kerätä henkilötietoja. Vastatessasi kyselyyn verkossa, tarvitset salasanan, joka on ilmoitettu postissa tulleen kyselyn mukana.

Tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyyskyselyyn pääset vastaamaan verkossa täältä.

-------------------------------------------------------

Kartoitamme asiakastyytyväisyyttä myös pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden omaisille. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään Keravalla hoivaosasto Helmiinassa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaan omainen, vastaa hoivaosasto Helmiinaa koskevaan kyselyyn 28.2.2021 mennessä. Kyselyyn voi vastata postin mukana tulleella lomakkeella tai verkossa Webropol-alustaisella kyselyllä. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä kyselyssä kerätä henkilötietoja. Vastatessasi kyselyyn verkossa, tarvitset salasanan, joka on ilmoitettu postissa tulleen kyselyn mukana.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakastyytyväisyyskyselyyn pääset vastaamaan verkossa täältä.


Päivitetty 15.01.2021 klo 09:59