Uutiset

Jaakkolassa haettavissa A-Kruunun uusia ARA-vuokra-asuntoja

27.04.2021 klo 11:00

​A-Kruunu rakentaa Jaakkolaan Palopellonkadulle uusia ARA-vuokra-asuntoja, jotka valmistuvat syyskuussa 2021. Asuntojen hakuaika on 26.4.-16.5.2021, jonka jälkeen haku on jatkuva.


Ke­ra­van Pa­lo­pel­lon­ka­dun vuok­ra-asun­not val­mis­tu­vat Ke­ra­van Jaak­ko­lan­nii­tyn alueel­le Ko­to­kort­te­liin Län­si-Jaak­ko­lan ete­lä­lai­dal­le. Kah­dek­san­ker­rok­si­ses­sa ta­los­sa on 51 eri­ko­koi­sta asun­to­a, jois­sa asu­taan ny­kyai­kai­ses­ti, ko­dik­kaas­ti ja koh­tuu­hin­tai­ses­ti. En­sim­mäi­sen ker­rok­sen asun­nois­sa on eril­li­nen työ­ti­la omalla si­sään­käyn­nillä, jo­ten ne so­pi­vat hy­vin esimerkiksi  etä­työs­ken­te­lyyn. 


Alueena Jaak­ko­la ke­hit­tyy ja uudistuu lä­hi­vuo­si­na. Jaak­ko­lan­nii­tys­tä tu­lee veh­reä ja ur­baa­ni yh­tei­söl­li­nen asui­na­lue kä­te­vien kul­kuyh­teyk­sien ää­rel­lä.


Lisätietoja valmistuvista asunnoista ja hakulomakkeen löydät A-Kruunun verkkosivuilta.


Päivitetty 27.04.2021 klo 11:30