Uutiset

Jätelautakunta Kolmenkierto tarkastaa komposteja yksityisillä pihoilla

18.05.2021 klo 19:40

​Jätelautakunta Kolmenkierron työntekijät tarkastavat kesän aikana asuinkiinteistöjen kotikompostoreja Keravalla, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Tavoitteena on tehdä noin 150 tarkastusta. Satunnaisesti valituille asukkaille ilmoitetaan tarkastuksesta kirjeitse.


Tarkastusten avulla jätelautakunta seuraa jätehuoltomääräysten noudattamista. Jäteastian tyhjennysväli voidaan jätehuoltomääräysten mukaan pidentää, jos keittiöperäinen biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen. Keittiöperäistä biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Keittiöperäistä biojätettä kompostoitaessa kompostorin tulee aina olla haittaeläimiltä suojattu. Taaja-asutusalueen ulkopuolella kompostorin ei tarvitse olla lämpöeristetty. Puutarhajätteiden kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori tai kehikko.


Tarkastettavat asuinkiinteistöt on valittu satunnaisesti niiden kiinteistöjen joukosta, joiden jäteastian tyhjennysväli on pidempi kuin neljä viikkoa ja jotka ovat tehneet kompostointi-ilmoituksen. Asukkaille lähetetään etukäteen tieto tarkastuksen ajankohdasta kirjeitse.


Jos jätettä syntyy vähän, voi jäteastian tyhjennysvälin pidentää 8 viikkoon saakka ilmoittamalla kompostoinnista jätteenkuljetuksesta vastaavan tahon asiakaspalveluun. Pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa, jonka jätelautakunta voi tietyin edellytyksin myöntää hakemuksesta.


Jätelautakunta tarkasti vuonna 2019 kompostoreja Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kunnissa. Tuolloin tarkastuksilla havaittiin jonkin verran puutteita kompostorien haittaeläinsuojauksissa, mutta valtaosa läpäisi tarkastuksen ongelmitta. Tarkastukset jatkuvat jätelautakunnan toimialueen muissa kunnissa vuonna 2022. Jätelautakunta Kolmenkierto on yhteensä 13 kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen.


Lisätiedot:
Jätelautakunta Kolmenkierto, puh. 03 621 4197 (ma-pe klo 9-15), jatelautakunta@hameenlinna.fi
www.kolmenkierto.fi
Tarkastuksen aikataulu ja sujuvuus: Eevastiina Talvisto, puh. 0503084438, eevastiina.talvisto@hameenlinna.fi

Päivitetty 18.05.2021 klo 19:44