Uutiset

Kaupunki hakee uusia ideoita Asuntomessujen puistoalueelle: maisema-alan opiskelija, osallistu Kivisillanpuiston ideakilpailuun

01.07.2021 klo 14:30

​Keravan kaupunki hakee uusia ideoita kulttuurihistoriallisesti ja maisemaltaan arvokkaan puistoalueen suunnitteluun ja toteutukseen rakennetun ympäristön opiskelijoille suunnatun Kivisillanpuiston ideakilpailun avulla. Kaupunki toivoo ideakilpailun tuovan luonnonmukaisia sekä kiertotaloutta ja kestävää liikkumista ja kehitystä tukevia ehdotuksia puisto- ja lähivirkistysalueelle, joka on osa vuoden 2024 Asuntomessuja. Lappset Group Oy:n kanssa järjestettävä ideakilpailu alkaa 1. heinäkuuta ja kilpailutyöt tulee jättää 3. tammikuuta 2022 mennessä.


"Odotamme nuorilta suunnittelijoilta hulluja ja villejä ideoita, joissa näkyvät kiertotalous ja kestävän ympäristörakentamisen periaatteet, sekä tasokkaasti suunniteltuja kokonaisuuksia, joita on helppo toteuttaa tarvittaessa myös pienissä osissa", korostaa Keravan kaupungin kaupunginpuutarhuri Mari Kosonen. "Suhtaudumme ideakilpailun antiin avoimesti, joten olemme sekä valmiit toteuttamaan yhden helmenä nousseen suunnitelman sellaisenaan että kokoamaan toteutettavaksi suunnitelman joko poimimalla parhaat ideat tai varioimalla ideoita useammasta työstä parhaan kokonaisuuden muodostamiseksi."


Kivisillanpuiston ideakilpailuun kuuluvan puiston suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon maisema ja näkymät. Myös luonnonmukaisuus, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen, maisemallinen agrikulttuuri sekä yhteisöllisyys ovat kilpailun suunnitteluteemoja. Lisäksi ainakin osa alueista tulisi olla saavutettavissa esteettömästi.


Viheralueet tulee suunnitella Viherympäristöliiton kestävä ympäristörakentaminen KESY-periaatteiden mukaisesti. Kestävään vihersuunnitteluun liittyy myös luonnon monimuotoisuuden lisääminen, nykyisten luontoarvojen vaaliminen, massatasapaino, elinkaarimalliajattelu ja materiaalien kestävyys. Suunnittelussa tulee huomioida lisäksi kunnossapito, myös talviolosuhteissa.


Eri ikäryhmiä kannustavat liikuntamahdollisuudet, kestävät materiaali- ja kalustevalinnat, kasvillisuuden rakenteet sekä valaistuksen ja taiteen huomioiminen luovat ideakilpailuun osallistuville maisema-arkkitehtuurin sekä maisema-, miljöö- ja ympäristösuunnittelun opiskelijoille haasteita.


"Kivisillanpuiston ideakilpailu tarjoaa aidon, omaleimaisen ja haastavan kohteen opiskelijoille pohdittavaksi. Olen iloinen, että Keravalta tällainen kohde löytyi. Kilpailu nostaa esiin opiskelijoiden vahvuuksia haastavienkin suunnittelukohteiden osalta. Opiskelijat saavat rahapalkintojen lisäksi moniammatillisen raadin arvioit omista esityksistään", kertoo Lappsetin liikuntatuotteiden konseptipäällikkö Aarni Mertala.

 

Ideakilpailu luo kokonaiskuvan messualueen puisto- ja lähivirkistysalueesta

Ideakilpailun kohteena oleva noin 10 hehtaarin kokoinen alue on osa laajaa Kivisillan puisto- ja lähivirkistysaluetta, joka on osa vuoden 2024 Asuntomessuja. Suunnittelukohde sijaitsee noin 10 minuutin kävelymatkan päässä Keravan keskustasta ja rajautuu Keravan kartanon ympäristöön ja Asuntomessualueeseen.


"Kivisillan puisto- ja lähivirkistysalueen ulkonäkö ja kokonaiskuva hahmottuvat ideakilpailun avulla Asuntomessuja varten ja kilpailun tulokset ovat jo osaksi messuvieraiden nähtävillä. Alueen viimeistely ja valmis puistokokonaisuus valmistuvat kuitenkin myöhemmin ja ovat osa pidemmän tähtäimen tavoitetta luoda Keravanjoen varresta yhteinen olohuone kaikille kaupunkilaisille", Kosonen jatkaa.


Ideakilpailun palkintolautakuntaan kuuluu edustajia Keravan kaupungin eri toimialoilta ja Lappsetilta. Varsinaisen palkintoraadin lisäksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden opiskelijoista koostuva varjoraati valitsee kilpailuehdotusten joukosta oman suosikkinsa. Yleisö voi myös äänestää ideakilpailuun jätettyjä ehdotuksia. Kivisillanpuiston ideakilpailun tulokset julkistetaan Viherpäivillä 9.-10.2.2022 Jyväskylässä.


Lappset Group Oy on järjestänyt rakennetun ympäristön ideakilpailuja alan oppilaitosten opiskelijoille yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa yli neljän vuosikymmenen ajan. Kivisillanpuiston ideakilpailu on 46. opiskelijoille suunnattu ideakilpailu, jotka ovat osa Lappsetin yhteiskunnallista vastuullisuustoimintaa ja korkeakouluyhteistyötä.


Tutustu Kivisillanpuiston ideakilpailuun ja kilpailuohjelmaan: www.kerava.fi/kivisillanpuisto

Päivitetty 01.07.2021 klo 14:30