Uutiset

Kaupunki korjaa kouluja ja päiväkoteja sisäilman laadun parantamiseksi

17.06.2021 klo 10:30

​Kaupunki toteuttaa kesällä kouluissa ja päiväkodeissa sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjauksia, jotka ovat tulleet esille kaupungin kiinteistöissä vuonna 2020 ylläpitoa varten toteutetuissa kuntotutkimuksissa. Osa korjauksista valmistuu kesän aikana ja osassa kiinteistöjä korjaukset jatkuvat syksyllä sekä myöhemmin.


"Kesä on otollista aikaa toteuttaa sisäilmakorjauksia kouluissa ja päiväkodeissa, koska silloin korjaustyöt eivät häiritse kasvatus- ja opetustyötä tai tilojen käyttöä. Kaikkia korjauksia ei kuitenkaan ehditä saada valmiiksi kesäkuukausien aikana, ja osa korjauksista on myös suunniteltu toteuttavaksi pidemmän ajan sisällä osana muita samassa tilassa tehtäviä korjauksia", kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.


Kaupunki on priorisoinut nyt tehtäväksi ne korjaukset, jotka vaikuttavat tilojen käytön turvallisuuteen ja joilla vältetään mahdollinen rakenteiden lisävaurioituminen. Laajemmat korjaukset toteutetaan kaupungin linjausten mukaisessa laajuudessa korjausohjelmassa päätetyssä aikataulussa ja määrärahojen puitteissa.


Osa lukion sekä Killan ja Savion koulujen korjauksista valmistuu kesän 2021 aikana

Korjaussuunnitelmien mukaiset sisäilmakorjaukset on jo aloitettu Savion koulussa, ja koulujen kesäloman alkaessa korjaukset alkavat lukiossa ja Killan koulussa.


Lukiossa
kesän aikana uusitaan ruokalan ja aulan lattiapinnoite vesihöyryä läpäiseväksi. Myös ensimmäisen kerroksen luokkatilojen ikkunoiden alapuolisten ulkoseinärakenteiden lämmöneristeet ja höyrynsulut uusitaan sekä korjataan ikkunoiden vesipellitysten puutteet. Lisäksi rakenneliittymät tiivistetään.


Lukion auditorion katsomon alustatila korjataan ja tiilipintainen ulkoseinärakenne tiivistetään. Myös liikuntasalin ulkoseinärakenteet ja lattialiittymät tiivistetään. Lisäksi muutamassa tilassa tehdään akustiikkamateriaalien mineraalivillakuitukorjauksia. Rakenteellisten korjausten jälkeen, alustavasti syksyllä, koulun ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.


Killan koululla
jatketaan vuonna 2020 aloitettuja tiivistyskorjauksia. Luokkatilojen tiilipintaiset ulkoseinät tiivistetään ja ikkunoita kunnostetaan tarvekartoituksen perusteella. Lisäksi vesikattorakenteen paikalliset höyrypussit korjataan. Korjattavien tilojen suuresta määrästä johtuen korjaukset jatkuvat vielä ensi lukuvuoden puolella. Korjauksia tehdään aina kaksi luokkaa kerrallaan, ja korjausten aikana nämä luokat ovat väistössä Sompion koulun pihalla olevassa paviljonkirakennuksessa.


Killan koulun ilmanvaihtojärjestelmän nuohous- ja tiivistystyö valmistuivat toukokuun alussa. Tiivistyksessä ilmanvaihtojärjestelmän vuotokohdat on tiivistetty siten, että ilma virtaa nyt suunnitellusti luokkatiloihin eikä karkaa vuotokohdista hallitsemattomasti alakattorakenteisiin. Rakenteellisten korjausten valmistuttua ilmamäärät vielä säädetään.


Savion koulun korjaustyöt aloitettiin helmikuussa 2021, jolloin vanhan osan terveydenhoitajan tilojen ja toisen kerroksen wc-tilan lattiakorjaukset valmistuivat.  Kesällä korjaukset jatkuvat. Kesällä vanhan osan luokan 247 lattia käsienpesualtaan kohdalta korjataan. Lisäksi jatko-osan entisen liikuntasalin lattia tiivistetään, putkikotelointi jatko-osan ja laajennososan liitoskohdassa korjataan ja yhdyskäytävän vesikatolla tehdään paikkakorjaus. Lisäksi muutamaan tilaan tehdään kuitukorjauksia ja tiivistyskorjauksia toteutetaan yhdyskäytävällä, laajennososan luokkatiloihin sekä vanhan ja jatko-osan ikkunarakenteisiin.  Ikkunoita tullaan jatkossa uusimaan tai kunnostamaan työohjelman mukaisesti tarvekartoituksen määrittämässä laajuudessa.


Savion koululla aloitetaan kesällä myös ulkoseinien rappauskorjaukset kiinteistön vanhalta puolelta ja entisen liikuntasalin kohdalta. Korjaustöitä jatketaan myöhemmin työohjelman mukaisesti. Koulun ilmanvaihtojärjestelmän nuohous on aloitettu hiihtolomalla 2021. Työ, johon kuuluu myös ilmamäärien säädöt, valmistuu kesällä. Laajemmat rakenteiden uusimista vaativat korjaukset tehdään Savion koulun myöhemmin toteuttavaksi suunnitellun peruskorjauksen yhteydessä.


Kesällä jatketaan myös Heikkilän päiväkodin laajennusosassa korjaussuunnitelmien mukaisia rakenneliittymien tiivistyksiä. Lisäksi kaupunki tekee kesän aikana sisäilmaa parantavia korjaustöitä myös Kanniston koulukiinteistössä, päiväkoti Konstissa, Kalevan päiväkodissa, Sompion päiväkodissa, päiväkoti Kiddy Housessa ja päiväkoti Spielhausissa. Kiinteistöissä tehdään akustiikkamateriaalien kuitukorjauksia, muita pienimuotoisia rakenteellisia korjauksia ja paikallisia vesikattokorjauksia.


Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen suunniteltuihin aikatauluihin saattaa tulla poikkeuksia ja mahdollisia muutoksia, joista kiinteistöjä informoidaan tarpeen mukaan.

Päivitetty 17.06.2021 klo 10:35