Uutiset

Kaupunki myy tai vuokraa 28 pientalotonttia Kaskelasta

04.02.2021 klo 10:00

Keravan kaupunki myy tai vuokraa Kaskelan uudelta asuinalueelta 25 omakotitonttia ja kolme rivitalotonttia. Tonttien hakuaika päättyy 3.3.2021.  


Haettavat tontit sijaitsevat Kaskelan uuden asuinalueen eteläosassa. Omakotitonttien pinta-alat vaihtelevat 500 neliömetristä melkein 900 neliömetriin, ja rivitalotonttien pinta-alat melkein 2 000 neliömetristä lähes 2 900 neliömetriin. Alueena Kaskela on uusi omakoti- sekä pari- ja rivitaloasunnoista koostuva asuinalue, jolle rakentuu 95 uutta kotia 250-300 asukkaalle.


Kaskelan asuinalue sijaitsee maalaismaisemassa noin 3 kilometriä Keravan keskustasta, Lahden moottoritien itäpuolella ja Ahjon keskustan pohjoispuolella. Alueen välittömässä läheisyydessä on Haukkavuoren luonnonsuojelualue retkeilypolkuineen sekä lisäksi Haukkavuorenpuisto. Alle kilometrin päässä asuinalueesta sijaitsee uusi Päivölänlaakson alakoulu sekä Päivölänkaaren päiväkoti.


Kaskelan asuinalueen länsipuolelle, Lahden moottoritien varteen rakentuu lähivuosien aikana Koivulan työpaikka-alue. Työpaikka-alueen maarakennustöihin kuuluvat kallion räjäytykset, louhinta ja murskaus aiheuttavat väliaikaisen meluhaitan, jonka tontinostaja tai -vuokraaja hyväksyy.


Tonteista kiinnostuneilla on mahdollisuus vierailla tonteilla keskiviikkona 10.2. ja perjantaina 26.2., jolloin tontit on merkitty maastoon kylteillä ja tonttien alueen kadut on aurattu tontteihin tutustumista varten.


Tonttihakuun osallistutaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se 3.3.2021 klo 16 mennessä lomakkeessa olevaan osoitteeseen postitse tai sähköpostilla. Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tulee laittaa merkintä "Omakoti/rivitalotonttihakemus Kaskela I, kolmas vaihe". Hakulomakkeen voi toimittaa myös Sampolan palvelukeskuksen infopisteeseen. Ennen hakemuslomakkeen lähettämistä hakijan tulee tutustua tonteille laadittuun rakentamistapaohjeeseen, joka täydentää alueen asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Hakulomake sekä lisätietoja tonteista hintoineen sekä niiden luovuttamisesta löytyy kaupungin verkkosivuilta www.kerava.fi/omakotitontit.


Omakotitontin voi saada vain hakija, jolle kaupunki ei ole vuoden 2014 jälkeen luovuttanut omakotitonttia. Mikäli omakotitonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan. Lopullisen päätöksen tonttien myynnistä tai vuokrauksesta tekee kaupunkisuunnittelujohtaja. Tontin saajan tulee allekirjoittaa kauppakirja tai vuokrasopimus 31.5.2021 mennessä. Tonttien hakuajan päättymisen jälkeen luovuttamatta jääneet tontit laitetaan jatkuvaan hakuun.


Lisätietoja:
Maankäyttösihteeri Heli Lehto, puh. 040 318 2389, heli.lehto@kerava.fi (tonttien hakeminen)
Rakennustarkastaja Pekka Karjalainen, puh. 040 318 2128, pekka.karjalainen@kerava.fi (rakennusluvat, tontille rakentaminen tms.)

Päivitetty 04.02.2021 klo 10:03