Uutiset

Kaupunki sai 70 000 euron avustuksen puukerrostalon arkkitehtuurikilpailun järjestämistä varten

08.12.2020 klo 12:30

​Ympäristöministeriö myönsi Keravan kaupungille 70 000 euron avustuksen arkkitehtuurikilpailuiden kehittämistä ja järjestämistä varten puun käytön edistämishankkeiden hankehaussa. Hankerahoituksella järjestettävän arkkitehtuurikilpailun avulla kaupungin tavoitteena on rakentaa puurakenteinen asuinkerrostalo Keravan keskustaan.


"Uskon, että arkkitehtuurikilpailu on varteenotettava keino edistää puurakentamista, sillä Suomessa kilpailujen avulla on aina löydetty uusia ratkaisuja ja kehitetty esimerkiksi asumista tai rakenneratkaisuja", kertoo Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos. "Järjestämällä arkkitehtuurikilpailun voimme nyt etsiä ratkaisua puurakenteiseen moderniin kaupunkiasumiseen myös Keravalla ja toteuttaa puukerrostalon Keravan keskustaan. Asuinpuukerrostaloja rakennetaan vielä hyvin vähän, vaikka tutkimusten mukaan puu koetaan materiaalina lämpimänä ja kaupunkikuvallisesti positiivisena."


Kaupunki on jo alustavasti miettinyt muutamia mahdollisia sijainteja tulevalle puukerrostalolle, ja puurakentaminen on ollut mukana esimerkiksi keskustan brändioppaan viitesuunnitelmissa. Hanke tukee myös kaupungin strategiaa puurakentamisen edistämisestä sekä tavoitteita vahvistaa asumisen osuutta keskustassa palveluiden ja viihtymisen lisäksi.


Arkkitehtuurikilpailu on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2021 aikana. Kilpailulla on ammattituomaristo, mutta kilpailun aikana kysytään myös asukkaiden mielipiteitä kilpailuehdotuksista.


Arkkitehtuurikilpailun järjestämisen lisäksi hankkeessa tuotetaan arkkitehtuurikilpailun prosessikuvaus ja asiakirjapohjat, jotka ovat jatkossa myös muiden kaupunkien hyödynnettävissä.


Ympäristöministeriön avustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät julkisen rakennuttajan kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeita tai muita rajattuja hankkeita, jotka kehittävät rakentamisen ja asumisen ratkaisuja puun käytön avulla, levittävät tietoa puun käytön mahdollisuuksista ja/tai edistävät puurakentamisen strategioiden luomista ja/tai toimeenpanoa. 


Kuva: Puukerrostalo Helsingissä/Puuinfo Oy

Päivitetty 08.12.2020 klo 12:48