Uutiset

Kaupunki ylläpitää kiinteistöjä vastuullisesti ennakoivien kuntotutkimusten ja korjausten pitkän tähtäimen suunnittelun avulla

14.09.2021 klo 13:55

​Kiinteistöjä tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti niiden kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi. Jotta kiinteistöjä voidaan ylläpitää vastuullisesti, tulee kiinteistöjen kunto ja korjaustarpeet selvittää sekä seurata kiinteistöjen kuntoa. Kiinteistöjen kunnosta kaupunki saa tietoa kattavilla koko kiinteistön laajuisilla kuntotutkimuksilla.


"Keravalla painopiste kuntotutkimuksissa on siirtynyt sisäilmaongelmien selvittämisestä kohti ennaltaehkäisevää pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa. Esimerkiksi viime vuonna kaikki kouluissa ja päiväkodeissa tehdyt kuntotutkimukset tehtiin kunnossapitosyistä", kertoo sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.


Kuntotutkimustulokset kertovat kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeet sekä tuottavat lähtötietoja korjaussuunnitelmien laatimista varten. Korjaussuunnittelua tarvitaan usein ennen varsinaisten korjaustöiden toteuttamista.


"Ylläpitoa varten toteutetuissa kuntotutkimuksissa esille tulleet korjaukset toteutetaan korjaussuunnitelman valmistuttua kaupungin linjausten mukaisessa laajuudessa korjausohjelmassa päätetyssä aikataulussa ja määrärahojen puitteissa", Lignell jatkaa. "Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden vaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käytön turvallisuuteen."


Korjauksia ennakoidaan pitkän tähtäimen suunnittelun avulla

Kun koko rakennuskannan kunto on tiedossa, kaupunki voi toteuttaa pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS), joka siirtää korjaustoiminnan painopistettä ennakoivaan suuntaan.


"Palveluverkkosuunnittelussa otetaan huomioon päiväkotien, koulujen ja muiden kiinteistöjen käyttäjien arviot tilojen tarpeista. Yhdessä käyttäjien tarpeiden kanssa kaupunki voi koota kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnittelun tiedoista arvion siitä, mitkä kiinteistöt ovat tulevaisuudessa säilytettäviä ja mistä kenties on tarkoituksen mukaista luopua", kiinteistöjohtaja Kristiina Pasula kertoo. "Tämä tietysti vaikuttaa myös siihen millaisia korjauksia ja missä aikataulussa korjauksia on järkevä toteuttaa taloudellisesti ja teknisesti."


Pitkän tähtäimen suunnittelu mahdollistaa keskittymisen eri korjausratkaisujen etsimiseen ja kilpailuttamiseen sekä myös taloudellisen tilanteen huomioimisen.


"Suunniteltu jatkuva kiinteistöistä huolehtiminen on taloudellisempaa kuin äkilliset massiiviset, kerralla suoritetut korjaukset", Lignell selventää. "Parhaan taloudellisen tuloksen saamiseksi, kaupungin on lisäksi tärkeää ajoittaa isot korjaukset kiinteistön elinkaaren oikeaan vaiheeseen. Tämä on mahdollista vain pitkäjänteisellä ja asiantuntevalla kiinteistön elinkaaren seurannalla."


Vuonna 2020 kaupunki selvitti 5 päiväkotikiinteistön ja 2 koulukiinteistön kunnon ylläpitoa varten tehtyjen kuntotutkimusten avulla. Esille tulleista korjaustarpeista osa toteutetaan jo tänä vuonna tai korjaussuunnitelmien mukaisessa aikataulussa tulevina vuosina. Lisäksi kaupunki jatkaa kuntotutkimusten ja muiden toimenpiteiden avulla sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen tutkimista ja toimia sisäilman laadun parantamiseksi kiinteistöjen käyttäjiltä tulleiden ilmoitusten perusteella.

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:15