Uutiset

Kerava karsii kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta – koronaviruspandemia sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto vievät runsaasti henkilökunnan resursseja

Pieni tasapainossa oleva torni kiviä.
25.03.2021 klo 16:25

Koronaviruspandemia vaikuttaa Keravan terveyskeskuksen, neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan merkittävästi kevään ja kesän 2021 aikana. Tartuntaketjujen jäljittäminen, koronarokotukset sekä entistäkin huolellisemmat turvallisuustoimet asiakas- ja potilaskohtaamisissa vievät työntekijöiltämme runsaasti aikaa.

Otamme Keravalla käyttöön myös Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän 24.4. Uuden järjestelmän käytön opetteleminen ja uusien toimintatapojen omaksuminen vie työntekijöiltämme aikaa, mikä saattaa hidastaa palveluamme ja tavoitettavuuttamme ennen Apotin käyttöönottoa sekä myös sen jälkeen. Apotin käyttöönotto koskee vastaanottojen, neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäksi osastopalveluja ja kotihoitoa. Apotin käyttöönoton vaikutukset palveluihimme kestävät enimmillään toukokuun loppuun.
Lue lisää Apotin käyttöönoton vaikutuksista palveluihimme

Joudumme Keravan terveyspalveluissa, neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa painottamaan kiireellisten asioiden hoitamista keväällä ja kesällä 2021, jotta pystymme turvaamaan välttämättömän toimintamme. Valitettavasti joudumme siirtämään kiireettömiä lääkärinaikoja syksyyn ja alkutalveen, jotta kiireellisten terveyshuolien kanssa meitä lähestyvät saavat varmasti tarvitsemansa palvelun. Pyydämme, että kuntalaiset odottaisivat mahdollisuuksien mukaan kiireettömien terveysasioiden, kuten ajokorttitodistuksien ajanvarauksen kanssa ensi syksyyn.

Myös neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa joudumme painottamaan tarkastuksia, joita ei voi siirtää, kuten raskauden seurantakäynnit ja alle 1-vuotiaiden tarkastukset. Leikki-ikäisten (2,5–3-vuotiaiden sekä 5- ja 6-vuotiaat) tarkastuksia voidaan joutua siirtämään kesään ja syksyyn. Painotamme niiden lasten tarkastuksia, joiden kasvuun, kehitykseen tai perheen muuhun tilanteeseen liittyy huolta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijöiden tavoitettavuus saattaa olla heikompi kuin normaalisti Apotin käyttöönoton aikana.

Pyydämme kuntalaisilta ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja yhteistyötä vallitsevassa tilanteessa, jotta voimme yhdessä turvata kiireellisen hoidon kaikille sitä tarvitseville.

Päivitetty 25.03.2021 klo 16:25