Uutiset

Kerava panostaa vuorovaikutukseen ja kaupunkilaisten osallisuuteen

12.04.2021 klo 15:00

Keravan kaupunki kehittää yhteistä palaute-, aloite- ja osallisuuskanavaa kaikkien kaupunkilaisten ja asiakkaiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa kaupunkilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutusta Keravan kaupungin kanssa sekä helpottaa mahdollisuuksia osallistua, tehdä aloitteita ja antaa palautetta kunnassa. Projektissa kartoitetaan nykyisten palveluiden lähtötila ja käyttäjien erilaiset tarpeet, joiden pohjalta kehitystyötä lähdetään tekemään.

Nykyisellään Keravan kaupungin palveluista kerättävien palautteiden jättämismahdollisuudet on hajautettu useisiin eri järjestelmiin, eikä palautteiden käsittelyä voi kaikissa tapauksissa seurata avoimesti.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen osallisuuspalvelu kaupungin kaikkien toimialojen käyttöön. Jatkossa kaupunkilaisten on helpompi osallistua palveluiden suunnitteluun sekä jakaa omat arvokkaat ideansa ja kehittämisehdotuksensa kaupungin kanssa.

Kanavan avulla on tarkoituksena myös parantaa entisestään luottamusta kaupungin toimintaan ja tehdä toiminnasta entistäkin läpinäkyvämpää julkaisemalla esim. palautteet ja aloitteet, sekä niihin annetut vastaukset yleisessä tietoverkossa, mikäli se salassapitosäännösten huomioiden on mahdollista. Näin kuka tahansa voi seurata palautteiden ja aloitteiden käsittelyä.

Tulevaisuuden digiosallisuus on helppoa ja tehokkaasti kaupunkia kehittävää

Kaupunkilaisille ja asiakkaille on tärkeää tulla kuulluksi ja osallistua itselle tärkeiden asioiden edistämiseen. Samalla kaupunkilaisten ja asiakkaiden osallistuminen kaupungin palvelujen suunnitteluun auttaa kaupunkia ymmärtämään paremmin erilaisia kaupunkilaisten palvelutarpeita ja muita toiveita.

Digiosallisuudessa on tärkeää saada kaupunkilaiset mukaan arjen sujuvuuden kehittämiseen ja myös strategiseen suunnitteluun. Lisäksi osallistumisen tulee myös olla saavutettavaa, vaivatonta sekä ajasta ja paikasta riippumatonta.

- Sähköisen palaute-, aloite- ja osallisuuskanavan kehittämiseen kohdistuu runsaasti odotuksia niin meillä viranhaltijoilla kuin kaupunkilaisillakin. Maaliskuussa 2021 alkaneen kehittämishankkeen tärkeisiin painopisteisiin kaupunkilaiset pääsevät vaikuttamaan muun muassa työpajoissa, kertoo kaupunginsihteeri Jarno Moisala.

Sähköisen palaute-, aloite- ja osallisuuskanavan rakentamiseen tähtäävää kehittämishanketta Keravan kaupunki tekee yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa. Kaupungit ovat saaneet hankkeeseen valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinjärjestelmäavustusta. Uusi palaute-, aloite- ja osallisuuskanava on määrä lanseerata vuoden 2022 lopulla.

Lisätietoja:

Jarno Moisala, kaupunginsihteeri, jarno.moisala@kerava.fi, p. 040 318 2559

Päivitetty 12.04.2021 klo 15:08