Uutiset

Keravalle ensimmäiset yksisuuntaiset värilliset pyöräkaistat: rakentaminen aloitetaan Aleksis Kiven tieltä

12.06.2020 klo 16:45

​Kaupunki parantaa liikenneturvallisuutta ja kehittää keskustan pyöräilyä rakentamalla Aleksis Kiven tieltä alkaen Torikadun ja Kauppakaaren väliselle osuudelle yksisuuntaiset, punaisella asfaltilla päällystetyt pyöräkaistat. Pyöräkaistojen rakennustyöt käynnistyvät Torikadun päästä viikolla 25 ja valmistuvat elokuussa. Samalla valmistuu myös Aleksis Kiven tien kevyen liikenteen väylän perusparannus.


Aleksis Kiven tieltä alkaneiden töiden valmistuttua, yksisuuntaisten pyöräkaistojen rakentamista on tarkoitus jatkaa Paasikivenkadulla Kauppakaarelta aina Keskikadulle asti. Kokonaisuutena toteutuessaan pyöräkaistojen rakennustyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.


Yksisuuntaisista pyöräkaistoista on hyviä kokemuksia eri puolilla Suomea ja alkavan kokeilun avulla kaupunki kerää tietoa kaistojen sopivuudesta keravalaiseen ympäristöön. Kokemusten perusteella kaupunki harkitsee yksisuuntaisten pyöräkaistojen rakentamista mahdollisesti myös muualle.

 

Pyöräkaistojen rakentamisen lisäksi viimeistellään Aleksis Kiven tien perusparannus

Ensimmäiset Keravalla kokeiltavat yksisuuntaiset pyöräkaistat alkavat Torikadun suojatieltä ja päättyvät Kauppakaarelle, josta ne nousevat Kauppakaaren kävelykadulle. Kaistat rakennetaan punaisesta väriasfaltista ja asfalttiin maalataan tarvittavat tiemerkinnät ja opasteet.


Kauppakeskus Karusellin kohdalla pyöräkaistat kiertävät kadunvarren pysäköintipaikat ja sijaitsevat turvallisuussyistä ajoradan reunan sijasta kevyen liikenteen väylän reunassa. Kauppakeskuksen kohdalla myös siirretään ja muutetaan katupysäköinnin autopaikat vinopaikoiksi sekä lisätään kauppalantalon puolelle neljä uutta autopaikkaa.


Pyöräkaistojen rakentamisen yhteydessä viimeistellään suunniteltu Aleksis Kiven tien perusparannus, jossa kauppakeskuksen vastakkaisen puolen kävelykatu tasoitetaan ja sen pintaa uusitaan.


Syksyllä tehtyjen puiden kuntotarkastusten tuloksena kauppakeskuksen vastakkaiselta puolelta kaadetaan rakennustöiden alkaessa seitsemän huonokuntoiseksi todettua puuta. Hyväkuntoisten puiden juuria varotaan rakennustöiden aikana.

 

Rakennustyöt tuovat muutoksia Aleksis Kiven tien liikennejärjestelyihin

Pyöräkaistojen rakentamisen aloitetaan Torikadun päästä kadun itäpuolelta ja töiden ajaksi kavennetaan sekä Aleksis Kiven tien kevyen liikenteen väylää että ajorataa. Kavennus tehdään kahdessa osassa, jotta kulku Kauppakaaren nurkalla sijaitsevan rakennuksen sisäpihan parkkipaikoille säilyy töiden koko keston ajan.


Töiden edetessä Kauppakaaren suojatielle asti, tehdään työmaan kohdalle väliaikainen suojatie.


Itäpuolen töiden valmistuttua siirrytään työskentelemään ja kavennetaan Aleksis Kiven tien länsipuolen katuosuus sekä kevyen liikenteen että ajoradan osalta. Myös länsipuolen työt aloitetaan Torikadun päästä ja töiden ajaksi pyörä- ja jalankulkuliikenteelle rajataan aidoilla kulkureitti länsipuolen rakennusten edestä.

 

Yksisuuntaisten pyöräkaistojen rakentaminen jatkuu mahdollisesti Keskikadulle asti

Kauppakaarelta yksisuuntaisten pyöräteiden rakentamista jatketaan Keskikadulle asti teknisen lautakunnan hyväksyttyä rakentamista varten tarvittavan katusuunnitelman.


Katusuunnitelman mukaan yksisuuntaiset ja värilliset pyöräkaistat kiertävät bussipysäkit ja -katokset Asemantielle asti, minkä jälkeen ne jatkuvat molemmin puolin ajorataa nykyisten pyöräkaistojen paikoilla Kurkelankadulle asti kadun kapeuden takia. Myös tällä matkalla pyöräkaistat on suunniteltu päällystettäväksi punaisella asfaltilla, minkä lisäksi niiden yksisuuntaisuus osoitetaan. Koko matkalla yksisuuntaisuutta tuetaan tiheän suojatieverkoston avulla.


Rakennustöiden ajaksi Paasikivenkadun kevyen liikenteen väylää ja ajorataa kavennetaan kuten Aleksis Kiven tiellä. Paasikivenkadun liikennejärjestelyiden tarkempi suunnitelma valmistuu myöhemmin.


Tekninen lautakunta käsittelee Paasikivenkadun pyöräkaistojen katusuunnitelmaa kokouksessaan 15.6.2020. Lautakunnan hyväksyessä katusuunnitelman, aloitetaan pyöräkaistojen rakentaminen katusuunnitelman mukaisesti Aleksis Kiven tien pyöräkaistojen valmistuttua. Jos lautakunta ei hyväksy katusuunnitelmaa, viivästyy Paasikivenkadun pyöräkaistojen rakentaminen.


Kuva: NCC

Päivitetty 12.06.2020 klo 17:00