Uutiset

Keravan kaupungin toimenpiteet ja suositukset 27.11.2020 koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi - rajoitukset jatkuvat 31.3. asti

27.11.2020 klo 15:55

PÄIVITYS 23.2.2021: Keravan terveyskeskuksen osastoilla ei voi enää vierailla koronavirusepidemian pahenemisen vuoksi. Vierailukiellolla pyritään varmistamaan potilaiden ja työntekijöiden turvallisuus poikkeustilanteessa. Vierailukielto koskee molempia Keravan terveyskeskuksen osastoja 23.2.2021 alkaen. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevia potilaita, eikä hoivaosasto Helmiinaa.

-----

PÄIVITYS 22.2.2021: Toimenpiteitä ja rajoituksia jatketaan 31.3.2021 asti.

Toisen asteen opetus siirretään hybridimalliin 1.3. lähtien: korkeintaan puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään. Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään opetusjärjestelyihin, jossa 1/3 oppimisyhteisöjen / toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

-----

PÄIVITYS 28.1.2021: Alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan mahdollistaa 1.2.2021 alkaen rajatusti ja erityisiä järjestelyjä noudattaen. Kaupungin tilat voidaan siis avata alle 20 vuotiaiden vakiintuneelle harrastustoiminnalle, mutta harrastusryhmien koko rajataan 10 henkilöön. Kilpailuja, esityksiä tai tapahtumia ei voida järjestää, mutta muuten harrastustoimintaa voidaan järjestää turvallisuusohjeita noudattaen.

-----

PÄIVITYS 15.1.2021: Abiturienteille tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen 18.1.2021 alkaen. Abiturientteja ei velvoiteta lähiopetukseen, vaan he voivat valintansa mukaan osallistua etäopetukseen tai lähiopetukseen. Oppitunnit järjestetään hybridiopetuksena niin, että lähiopetuksessa olevat ovat luokkatilassa ja etäopetuksessa olevat osallistuvat opetukseen verkkovälitteisesti. Abiturienteille suositellaan kahden viikon mittaista omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia.

-----

PÄIVITYS 13.1.2021: THL on päivittänyt maskisuositusta siten, että maskinkäyttöä suositellaan 12-vuotta täyttäneille. Keravan kaupunki noudattaa suositusta ja tarjoaa maskit myös 6. vuosiluokan oppilaille. 

-----

PÄIVITYS 7.1.2021: Toimenpiteitä ja suosituksia jatketaan 31.1.2021 asti. Täsmennyksenä aiemmin ilmoitettuihin rajoituksiin:

 • Luistelukentät ja hiihtoladut avataan. Turvavälejä ja asianmukaisia hygieniaohjeita on noudatettava kentillä ja laduilla liikkuessa.

-----

PÄIVITYS 15.12.2020: Toimenpiteitä ja suosituksia jatketaan 10.1.2021 asti. Poikkeuksena aiemmin ilmoitettuihin rajoituksiin:

 • Nuorisotila Tunneli avataan 19.12.2020, kaikilla kävijöillä on oltava maskit.
 • Juoksuportaat avataan 19.12.2020, portaita kuljetaan vain ylöspäin ja alas tullaan muita reittejä. Hygieniaohjeista ja turvaväleistä on huolehdittava.
-----

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 24.11.2020 ohjeet koronaviruspandemiaan liittyvien suositusten ja rajoitusten tiukentamisesta. HUS-Uusimaa -alueellinen koordinaatioryhmä totesi 25.11.2020 koko Uudenmaan maakunnan olevan leviämisvaiheessa ja esitti lisärajoituksia ja -suosituksia Uudellemaalle.

Lisärajoitukset ja -suositukset tulevat voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja kuntien päätösten mukaisesti ja ovat voimassa 18.12. saakka.

Ministeriön sekä HUS-Uusimaa -alueellisen koordinaatioryhmän suositusten perusteella Keravan kaupunki antaa seuraavat suositukset ja toteuttaa seuraavat toimenpiteet. Kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat sekä kuntalaiset noudattavat suosituksia ja tekevät vastaavia toimenpiteitä.

 • Sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia ei tule järjestää. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen tilaisuuksien kieltämisestä 30.11. alkaen kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Rajaukset ovat voimassa 30.11. – 18.12.2020.
 • Lähikontaktit tulee rajoittaa saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.
 • Yli 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää.
 • 20-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa tulee keskeyttää.
 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, mukaan lukien taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen.
 • Suosittelemme etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.
 • Suosittelemme maskin käyttöä aina muita kohdattaessa.

 

Varhaiskasvatus

 

 • Lapset tuodaan ja haetaan niin, että kohtaamiset ovat lyhytaikaisia.
 • Suosittelemme vahvasti huoltajien käyttävän maskia lasten tuonti- ja hakutilanteissa (sisätiloissa).
 • Henkilöstölle suositellaan maskin käyttöä, pois lukien väljissä ulkotiloissa tapahtuva työskentely.
 • Varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut järjestetään etänä.
 • Varhaiskasvatuksessa loppuvuoden juhlat järjestetään ainoastaan oman ryhmän kesken. Huoltajat eivät valitettavasti voi osallistua juhliin.

 

Perusopetus ja lukiokoulutus

 

 • Perusopetusta annetaan opetussuunnitelman mukaan lähiopetuksena, yksilölliset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia perusopetuslain mukaisesti. Erityisjärjestelyihin siirrytään koronavirusinfektioon sairastuttaessa tai sille altistuttaessa.
 • Perusopetuksen arviointiin liittyvät keskustelut järjestetään etänä.
 • Yläkoulujen oppilailla ja koulun henkilökunnalla on suositus maskin käytöstä.
 • Keravan lukio siirtyy etäopetukseen koeviikon päättyessä 2.12. alkaen. Etäopetus jatkuu syyslukukauden loppuun 19.12. asti. Lähiopetusta kuitenkin tarjotaan erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.
 • Syyslukukauden juhlat ja todistusten jaot (esim. joulu- ja ylioppilasjuhlat) toteutetaan omien luokkien kesken, koko koulun yhteisiä tilaisuuksia ei järjestetä. Huoltajat eivät valitettavasti voi osallistua juhliin.

 

Kokous- ja liikuntatilat sekä ulkoharrastuspaikat

 

 • Keravan kaupungin sisätilojen tilavaraukset perutaan yksityisiltä käyttäjiltä 28.11.–18.12. Peruutus koskee kaikkia kaupungin hallinnoimia tiloja. Peruuntuneista vuoroista ei laskuteta.
 • Uimahalli sekä kuntosalit suljetaan 28.11.-18.12.
 • Jäähalli suljetaan 28.11.-18.12.
 • Budo-Sali, City-voimailusali ja nyrkkeilysali suljetaan 28.11.-18.12.
 • Koulujen liikuntatilat suljetaan yksityisiltä käyttäjiltä 28.11.-18.12.
 • Kaikki yli 20-vuotiaiden liikuntaharrastusvuorot ulkokentiltä perutaan 28.11.-18.12.
 • 20- ja alle 20-vuotiaiden liikuntaharrastustoiminta ulkoliikuntapaikoilla jatkuu aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja ja otteluita ei järjestetä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
 • Ensilumenlatua ei avata Keinukallioon 28.11.-18.12.
 • Keinukallion juoksuportaat suljetaan 28.11.-18.12.

 

Kilpaurheilu

 

 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan ammattilaisurheilijoille. Harjoittelumahdollisuuksista sovitaan kaupungin liikuntapalvelujohtajan kanssa (Marjaana Risku, marjaana.risku@kerava.fi, p. 040 318 2246).

 

Nuorisopalvelut

 

 • Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta keskeytetään 28.11.-18.12.2020 välisenä aikana. Elzu ja Tunnelin nuorisotilat sekä liikkuva nuorisotila Kerbiili eivät ole avoinna tänä aikana.
 • Jalkautuva nuorisotyö jatkaa toimintaansa. Myös kaikki nuorisotyön digitaalisen kanavat ovat käytössä.

 

Kirjasto ja museo

 

 • Keravan kaupunginkirjasto palvelee rajoitetusti ja Taide- ja museokeskus Sinkka on kiinni 28.11.–18.12.2020.
 • Kirjastosta voi kuitenkin 28.11. lähtien noutaa varattua aineistoa sekä palauttaa lainat itsepalveluna aukioloaikojen mukaisesti (ma-to 8-20, pe 8-18, la 9-17).
 • Kirjaston itsenäiseen käyttöön varattu omatoimiaika ei ole käytössä rajoitusten aikana.
 • Kirjojen noutoon ja palautukseen varatussa tilassa on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja tulostinta aikarajoituksen mukaisesti.
 • Päiväkoti- ja kouluryhmät voivat käyttää kirjastoa, museota ja jäähallia osana opetusta. Käynnit on varattava etukäteen.

 

 

Päivitetty 24.02.2021 klo 16:21