Uutiset

Keravan lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021

29.04.2021 klo 13:00

Keravan lukion opetussuunnitelma LOPS2021 on hyväksytty Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnassa keskiviikkona 28.4.2021.

Opetushallitus on antanut päätöksen lukion opetussuunnitelman perusteista 7.11.2019. Uusien perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön Keravan lukiossa 1.8.2021 . Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat kevään yhteishaussa lukioon valitut opiskelijat suorittavat opintonsa siis uuden opetussuunnitelman mukaan. Ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun aiemman, vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan.

Opetussuunnitelman olennaisimmat muutokset 

  • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet
  • Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille
  • Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä
  • Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan
  • Opinnot arvioidaan opintojaksoittain
  • Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville
  • Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän

Lue lisää opetussuunnitelmauudistuksesta opetushallituksen sivuilta.

Keravan lukion uusi opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen on luettavissa e-perusteet-nettisivulla. 

Lisätietoja:

Pertti Tuomi
rehtori
lukiokoulutuksen johtaja
pertti.tuomi@kerava.fi
puh. 040 318 2212


Päivitetty 29.04.2021 klo 12:57