Uutiset

Keravan uudistuvan asemanseudun arkkitehtuurikilpailun voittajat on valittu

20.06.2022 klo 12:20

Keravan asemanseutua koskevan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun kärkeen nousi kolme vahvaa ja näkemyksellistä ehdotusta. Tuomaristo oli päätöksestä yksimielinen. Kilpailun tulokset julkistettiin Keravan kirjastolla 20.6.2022.

Keravan asemanseudun arkkitehtuurikisan tavoitteena on ollut saada korkeatasoisia vaihtoehtoja aseman ja asemanseudun historiallisen ympäristön kehittämiseksi. Asemanseudun ominaispiirteet ja viherympäristö halutaan säilyttää, kun vanhalle alueelle suunnitellaan uusia rakennuksia.

Kilpailun voittajaehdotukset

"Puuhattan" - Kangas& Vuorinen Arkkitehdit Oy / Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
Tekijät: Esa Kangas, Arkkitehti SAFA, Kristina Karlsson, Arkkitehti SAFA ja Johanna Vuorinen, Arkkitehti SAFA)

"Kerava Game of Life" - Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
Tekijät: Adalbert Aapola, Arkkitehti, Jarkko Kettunen, Arkkitehti

"0103014" - RE-Studio, Alankomaat
Tekijät: Xiaojie Huang, Yue Shen, Ziyi He, You Wu

  • Tuomaristo oli tyytyväinen kilpailun antiin. Kilpailutöissä oli tarkasteltu asemanseutua rohkeasti. Töistä saatavien ideoiden ja ratkaisujen kirjo on suuri, sillä niissä painottuivat eri osa-alueet. Kilpailu tukee asemanseudun kehittämistä erinomaisesti, sanoo Keravan kaupunginjohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Kirsi Rontu.

Voittajatöille myönnettiin 21 666 euron palkinnot. Kilpailussa jaettiin myös kaksi 10 000 euron lunastusta ja viisi kunniamainintaa. Lunastukset ja kunniamaininnat esitellään oheisessa liitteessä. Linkit mediakuviin löytyvät myös samasta liitteestä.

  • Voittajatöistä siirtyy nyt ratkaisuja suoraan Keravan asemanseudun asemakaavoihin ja yleissuunnitelmiin. Kaikkien voittajien kanssa jatketaan suunnittelua. Kilpailu vaikuttaa esimerkiksi aseman liityntäpysäköinnin julkisivujen suunnitteluun, asemanseudun vihreyden ratkaisuihin sekä arvoympäristön suunnitteluun, kertoo Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos.

Kansainvälisen ideakilpailun järjestivät Keravan kaupunki, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK. Kilpailu oli avoinna 15.11.2021-15.2.2022. Tuomaristo työskenteli ajalla 17.2.-16.5.2022 ja kokoontui yhteensä 7 kertaa.

Kilpailusta suuntaa alueen kehitykseen

Kilpailun tarkoituksena oli visioida Keravan asemanseudun tulevaisuutta. Kilpailuun hyväksyttiin 46 työtä, jotka olivat korkealaatuisia ja toivat paljon uusia näkökulmia asemanseudun kehitykseen.

Kilpailu osoitti, että vihreys kaikissa eri muodoissaan on tärkeää Keravan aseman tulevaisuuden ratkaisuissa. Esimerkiksi ehdotuksessa Puuhattan esitettiin hieno ratkaisu puistoksi asemalle radan itäpuolelle.

Monissa kilpailutöissä oli huomioitu Aurinkomäen ja Heikkilänmäen välinen viherakseli, joka korostaa alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.  Useissa kilpailuehdotuksissa oli myös suunniteltu ilmastonmuutoksen sopeutumisen ratkaisuja, kuten hulevesien hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viherkattoja.

Asemanseudun asemakaavaan ehdotus Kerava Game of Life tuo ratkaisuja julkisivusuunnittelusta. Asuinrakennusten julkisivuja ohjataan jaettavaksi pienempiin, inhimillisempiin osiin kuten ehdotuksessa.

Ehdotus 0103014 esitti kilpailun parhainta uutta kaupunkikuvaa Keravalle. Puun lämpö julkisivussa ja harjakatto kaupunkikorttelissa oli esitetty kauniisti ja tasapainoisesti. Ratkaisu viittaa alueen vanhaan arvorakentamiseen, esimerkiksi vanhaan puiseen asemarakennukseen.

Ideakilpailun prosessiin ja kilpailutöiden arviointiin voi tutustua Keravan verkkosivuilla ja kirjastosta löytyvästä arvostelupöytäkirjasta. Arvostelupöytäkirja julkaistaan 20.6.2022 kilpailun nettisivuilla.

Asemanseudun kehitys jatkuu asemakaavatyönä

Seuraava askel asemanseudun kehittämisessä on asemakaavatyön eteneminen. Kaavatyössä kilpailusta saatuja ideoita hiotaan ja tarkennetaan. Kaavoituksessa hyödynnetään myös kilpailutöihin saatua kaupunkilaisten palautetta ja kommentteja.

Asemakaavatyössä seuraava vaihe on kaavaehdotus. Asukkailla on jälleen mahdollisuus kommentoida kilpailun pohjalta valmisteltua kaavaratkaisua, kun se laitetaan nähtäville. Asemakaavaehdotus on nyt suunniteltu tuotavan poliittiseen käsittelyyn syksyn 2022 aikana.

Arkkitehtuurikilpailun ratkaisu ja kilpailun aikana kerätty palaute tukevat Keravan keskustan aluekehityskuvan laatimista.

  • Tulemme ehdottamaan aluekehityskuvaan asemapuistoa radan itäpuolelle, kuten ehdotuksessa Puuhattan, valottaa kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos. Keravan keskustan aluekehityskuva tuodaan poliittiseen hyväksyntään syksyllä 2022.

Lisätiedot

kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos, puh. 040 318 2323, pia.sjoroos@kerava.fi
johtava kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen, puh. 040 318 2480, tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 21.06.2022 klo 09:14