Uutiset

Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa palattu normaalioloihin

Kuva on ostettu ScanStockPhoto -kuvapankista ja on vapaasti käytettävissä kuvituskuvana.
26.08.2022 klo 12:45

​Koronaepidemian vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa, joten toimintavuotta 2022–2023 päästään järjestämään normaaliolojen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa terveysturvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin edelleen tärkeää. 

Korona-aikana opittuja hyviä hygieniakäytäntöjä jatketaan  


Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on tehty korona-aikana arvokasta työtä oppimisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. On tärkeää, ettei korona-aikana opittuja hyviä käytänteitä unohdeta. On hyvä huomioida, että normaaliaikanakin päiväkotiin voi tulla vain terveenä. 

Lasten käsien pesusta huolehditaan päiväkotiin tullessa ja päivän aikana säännöllisesti. Käsien pesulla vähennetään kaikkien sairauksien leviämistä. Lasten tullessa päiväkotiin ja perhepäivähoitoon huoltajien tulee huolehtia lasten ja omien käsiensä pesusta ulkoeteisessä. Jos vesipistettä ei ole eteisessä, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta käytetään vain huoltajan tai henkilökunnan valvonnassa, ja käsihuuhde säilytetään lasten ulottumattomissa. 

Päiväkotien ja koulujen siivoaminen tapahtuu normaalien varhaiskasvatuksen siivousohjeiden mukaisesti. Pintojen ja yhteiskäytössä olevien työvälineiden puhdistamiseen kiinnitetään jatkossakin huomioita koko henkilökunnan toimesta.   

Henkilökunnalle tai huoltajille ei enää suositella kasvomaskin käyttöä. Halutessaan maskia voi käyttää.   

Varhaiskasvatus ja esiopetus syksyllä 2022   


Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tavalliseen tapaan omassa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa omassa lapsiryhmässä. Henkilökunta voi liikkua normaalisti kaikkien lapsiryhmien välillä.  

Ulkoilua porrastetaan edelleen mahdollisuuksien mukaan pedagogisista syistä. Ulkoilemalla päästään tutustumaan myös lähiluontoon. Retkille lähiluontoon osallistutaan tavallisten toimintatapojen mukaisesti, ja joskus yhdessä useamman ryhmän kanssa.  

Ruokailussa lapset pääsevät itse ottamaan ruokaa oman ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Toisten astioita ja ruokailuvälineitä ei käsitellä. Ruokailutapoja opetellaan lasten kanssa yhdessä. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen päiväkodin toimintaan. Tutustumiset sovitaan erikseen päiväkodin johtajan tai perhepäivähoitajan kanssa. Käytänteet voivat vaihdella päiväkodeittain. Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain terveenä. 

Vanhempainillat ja tapahtumat 


Vanhempainiltoja, päiväkotien yhteisiä juhlia ja tapahtumia voidaan järjestää kasvokkain hyviä hygieniakäytänteitä noudattaen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen suunnitelma -keskusteluja voidaan järjestää kasvokkain tai etäyhteydellä tilanteen mukaan.  

Pidetään huolta toisistamme 


Koronatilanteen tasaantuessa tavoitteena on rakentaa yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Koronatilanteesta palautumisen lisäksi Ukrainan sota on saattanut vaikuttaa varhaiskasvatusyhteisöihin. Syksyn aikana on tärkeää, että pidetään huolta toisistamme ja nautitaan lasten kanssa yhdessäolosta ja uusien asioiden oppimisesta.  

Lisätietoja 


  • Keravan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen, hannele.koskinen@kerava.fi, 040 318 2130 
 


Päivitetty 26.08.2022 klo 12:29