Uutiset

Keskustan yksisuuntaisten pyöräkaistojen rakentaminen jatkuu Keskikadulta Kurkelankadulle: muutoksia liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin

30.03.2021 klo 11:50

​Kaupunki jatkaa Torikadulta alkavien yksisuuntaisten, punaisella asfaltilla päällystettyjen pyöräkaistojen rakentamista Keskikadulta Kurkelankadulle asti. Katutyöt tuovat muutoksia keskustan liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin, jotka muuttuvat vaiheittain töiden edistyessä. Työt alkavat viikolla 13 ja valmistuvat lokakuun alussa.


Pyöräkaistoja rakentamista jatketaan Paasikivenkadulla Keskikadulta Kurkelankadun suuntaan. Pyöräkaistat kiertävät Paasikivenkadulla bussipysäkit ja -katokset Asemantielle asti, minkä jälkeen ne kadun kapeuden takia jatkuvat molemmin puolin ajorataa nykyisten pyöräkaistojen paikoilla Kurkelankadulle asti.


Työt aloitetaan Paasikivenkadun eteläpuolelta, joka tehdään pyöräkaistan osalta valmiiksi ennen siirtymistä kadun pohjoispuolelle. Eteläisen pyöräkaistan rakentamisen kanssa yhtä aikaa tehdään kivitöitä Paasikivenkadun ja Keskikadun risteyksessä. Kaistojen valmistumisen jälkeen maalataan kaistojen pyöräilysuuntaa ohjeistavat merkinnät, jotka ohjaavat pyöräkaistojen ajosuunnan autoliikenteen mukaiseksi.


Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin

Keskikadun ja Asemantien välisellä osuudella katutyöt sulkevat kaistoja autoilijoilta ja ajoradan liikennettä ohjataan käytössä oleville muille kaistoille molempiin suuntiin liikennemerkkien avulla. Keskikadun risteyksen liikennejärjestelyt jatkuvat töiden valmistumiseen asti, mutta muualla järjestelyt muuttuvat vaiheittain töiden edetessä.


Paasikivenkadun kevyen liikenteen väyliä kavennetaan molemmilta puolilta katua töiden etenemisen mukaisesti. Nykyiset pyöräkaistat eivät ole käytössä, vaan pyöräilijät ohjataan käyttämään jalkakäytävää kadun molemmilla puolilla.


Keskikadun ja Asemantien välisellä katualueella olevat kadunvarren autopaikat eivät ole käytössä katutöiden aikana. Töiden aikana keskustassa voi pysäköidä normaalisti muille keskustan pysäköintialueille ja kadunvarren autopaikoille.


Työmaalla työskentelevien ja yleisen turvallisuuden vuoksi alueen nopeusrajoitus on laskettu 30 kilometriin tunnissa. Alhaisemman nopeusrajoituksen lisäksi, Paasikivenkadulla ja työmaan läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.


Kuva: NCC

Päivitetty 30.03.2021 klo 12:43