Uutiset

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman toimenpiteet tähtäävät mittaviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin

16.03.2021 klo 17:15

​Kaupungin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna. Päästöjen vähentämiseksi kaupunki on laatinut kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, jossa on tunnistettu tärkeimmät kokonaisuudet, joihin toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tulee kohdistaa sekä vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet.


Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma sisältää 37 toimenpidekokonaisuutta, jotka kohdistuvat hiilineutraaliin energiantuotantoon, energiankäytön muutoksiin, kestävään liikkumiseen ja kaupunkirakenteeseen sekä kestävän muutoksen mahdollistamiseen ja yhteistyöhön.


"Päävastuu toimenpiteistä on kaupungilla sekä suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olevilla tärkeillä yhteistyökumppaneilla," kertoo Keravan kaupungin ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto. "Tavoitteiden saavuttamisen kannalta asukkailla on kuitenkin merkittävä rooli, sillä kaikkien teoilla on merkitystä. Toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi kaupungin tuleekin olla myös asukkaiden kestävän arjen valintojen tukija ja mahdollistaja."


Ilmastotoimien toteuttamisessa yhteistyön merkitys on tärkeää monella eri tasolla. Kaupungille tavoitteiden saavuttamisessa sekä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeitä kumppaneita ovat Keravan Energia, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä HSL. Kerava tukeutuu myös Uudenmaan liiton toimintaan ja KUUMA-seudun yhteistyöhön erilaisten hankkeiden edistämisessä sekä ilmastoasioissa suomalaisten ja eurooppalaisten edelläkävijäkaupunkien hyviksi havaittuihin toimenpiteisiin yhteistyöverkostojen kautta. Lisäksi Nikkarinkruunu sekä kaupunkiorganisaatio itse toimivat edelläkävijöinä eri toimenpiteiden toteuttamisessa.

 

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset liikenteestä ja energiantuotannosta

Kaupungin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 72 319 t CO2-ekv sekä laskea asukaskohtaiset päästöt 1,6 t CO2-ekv asukasta kohden verrattuna 3,9 t CO2-ekv vuonna 2018.


"Keravalla on tehty ilmastotekoja jo vuosikymmenten ajan ja monet teot ovat jo arkipäiväisiä", Kuusisto kertoo. "Tästä hyvänä esimerkkinä on Keravan hyvät pyöräilymahdollisuudet 70-luvulta asti. Tehtävää kuitenkin riittää, jotta päästöt saadaan vähennettyä halutulle tasolle vuoteen 2030 mennessä."  


Keravan suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat ovat liikenne ja rakennusten lämmitys. Toimintasuunnitelman merkittävin yksittäinen toimenpide kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi on turpeesta luopuminen Keravan Energian kaukolämmöntuotannossa.


"Asuinrakennusten lämmitys on Keravalla yksi isoimmista päästölähteistä, vaikka päästöt ovat vähentyneet lähes 40 prosenttia vuosien 2007-2018 aikana. Kaukolämmön tuotannon kehittäminen hiilineutraaliksi ei yksin ratkaise tätä haastetta, vaan toimenpiteitä tarvitaan energiankäyttöön sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyen", Kuusisto jatkaa. "Kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutusta hallinnoimissaan rakennuksissa yhteensä 15 prosenttia maalämpöä ja aurinkoenergiaa systemaattisesti hyödyntämällä sekä uusissa että peruskorjattavissa kohteissa. Lisäksi kaupunki auttaa ja tukee keravalaisia yrityksiä ja asukkaita toteuttamaan omistamissaan kiinteistöissä toimenpiteitä, joista öljylämmityksestä luopuminen kokonaan on yksi tärkeimmistä."


Suunnitelman toinen merkittävä toimenpidekokonaisuus on liikenteen päästöjen vähentäminen, jossa tavoitteena on 50 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.


"Yksityisen ja kaupallisen liikenteen päästöt ovat suuret, mutta kaupungin mahdollisuus vaikuttaa niihin on huomattavasti vaikeampaa verrattuna esimerkiksi kaukolämmöntuotantoon", Kuusisto toteaa. "Keravalla etäisyydet ovat kuitenkin lyhyitä ja mahdollisuudet kävelyyn sekä pyöräilyyn hyvät. Näitä kehitetään edelleen niin, että yhä useampi keravalainen pystyy vähentämään yksityisautoilun määrää sekä kaupungin sisällä että myös kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa. Lisäksi huomiota kiinnitetään sähköisen liikenteen kasvattamiseen ja mahdollistamiseen sekä joukkoliikenteessä että yksityisautoilussa."


Toimenpiteiden ja tavoitteiden edistymistä ja toteutumista seurataan ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Kuka tahansa voi seurata toimenpiteiden etenemistä ja vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen syksyllä 2021 käyttöönotettavan Ympäristövahti-palvelun avulla, jota kaupunki kehittää parhaillaan yhdessä Järvenpään kanssa.


Tutustu Keravan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2030.


Kaupunki on vuonna 2019 liittynyt eurooppalaiseen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen sekä liittyessään sitoutunut kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan ja seurantaan.
SECAPin avulla kaupunki varautuu jo etukäteen valtiolta lähivuosina tuleviin ilmastoa ja energiaa koskeviin toimenpiteisiin ja niiden kustannuksiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi valtion hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Kaupunki suunnittelee SECAPin toimenpiteitä suunnitelman mukaisesti toimenpide kerrallaan. Jokaiselle toimenpiteelle tehdään ennen toteuttamista kustannusarvio, joka hyväksytään kaupungin normaalin taloussuunnittelun yhteydessä.

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:39