Uutiset

Kuntalaiskysely hyvästä ikääntymisestä Keravalla – Vastaa 12.5. mennessä ja osallistu Kerava-palkintojen arvontaan!

26.04.2021 klo 12:30

​Keravan kaupungille on tärkeää, että tarjolla olevat ikäihmisten palvelut ovat oikea-aikaisia, tarvelähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä. Siksi haluammekin selvittää keravalaisten kokemuksia ikäihmisten palveluista nyt ja tulevaisuudessa.

Toivomme, että mahdollisimman moni Keravalainen vastaisi kyselyymme, jotta saamme kattavan kuvan Keravan palveluista ikäihmisten näkökulmasta. 

Tämän kyselyn lisäksi myös kohdennetuille koululaisryhmille lähetetään oma kyselynsä aiheesta. Jokainen mielipide on tärkeä ja osaltaan mukana kehittämässä keravalaisten ikäihmisten palveluita.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksia esitetään ryhmätasolla siten, ettei yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan. Vastaaja voi olla itse ikäihminen tai ikääntyvien asioista kiinnostunut läheinen. Kyselyyn vastaamiseen ei ole ikärajaa.
Kysely on auki 26.4. – 12.5.2021 välisen ajan.

Tämän vastauslinkin kautta pääset suoraan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/EAABE9BD7DF76581

Voit myös vastata paperiseen kyselyyn Sampolan asiointipisteessä ja terveyskeskuksen laboratorioaulassa. Kyselyn palautus tapahtuu samaan paikkaan. Vastaathan kyselyyn viimeistään 12.5.2021 mennessä.

Kyselyn tulokset

Kyselyn tulokset analysoidaan toukokuun 2021 aikana, jonka jälkeen niistä julkaistaan kooste/tiedote Keravan kaupungin nettisivuilla. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään mm. Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelussa.

Arvonta

Vastaajat voivat halutessaan osallistua Kerava-aiheisten palkintojen arvontaan. Palkinnot arvotaan kesän 2021 aikana.

Webinaari

Järjestämme Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman merkeissä kaikille kuntalaisille suunnatun webinaarin, jossa kerromme ohjelman valmistelusta. Webinaari järjestetään 4.5.2021 klo 18 Teams Live -etätapahtumana. Webinaarin aikana osallistujat voivat esittää kommenttikentässä kysymyksiä.

Webinaariin pääset tästä linkistä: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRkODIwNzgtZjMxMi00OWIyLWE1MzEtNTc0NDA0NmQyNTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22941b6784-76d4-4d20-a825-eb8b2a80ec2b%22%2c%22Oid%22%3a%2280af032d-a1ff-4d81-92e7-b5f205fb306e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Avauspuheenvuoron esittää Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjausryhmän puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Kauko Passi.


Päivitetty 26.04.2021 klo 12:56