Uutiset

Kysely Keravan yrityksille: millaista ilmastoyhteistyötä toivot kaupungilta?

04.11.2021 klo 13:00

​Keravan kaupunki kutsuu alueen yritykset vastaamaan kyselyyn, jonka avulla kaupunki kehittää ilmastoyhteistyötä yritysten kanssa. Kysely on avoinna 21.11. saakka osoitteessa bit.ly/ilmastokysely2021


Kaupunki haluaa tehdä yritysten ja organisaatioiden kanssa mahdollisimman sujuvaa ja vaikuttavaa ilmastoyhteistyötä. Yhteistyö voi tarjota yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jotta Keravalla toteutettava yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin paikallisiin tarpeisiin, kaupunki selvittää nyt millaisia odotuksia ja toiveita alueen yrityksillä on. Verkostoa aiheesta kiinnostuneista toimijoista kasvatetaan vähitellen. 


Vastaukset vaikuttavat kaupungin toimenpiteisiin 

Kyselyyn vastaaminen on yrityksille erinomainen vaikuttamiskanava. Vastauksia kaivataan kaikenkokoisilta ja kaikkia aloja edustavilta yrityksiltä. Lisäksi vastauksia toivotaan sekä ilmastotyön konkareilta että yrityksiltä, joissa suunnitellaan vasta ilmastotyön ensimmäisiä askelia: vastaaminen ei edellytä ilmasto-osaamista. 


Kyselyssä selvitetään muun muassa,  

  • miten yritysten olisi helpompaa tehdä ilmastotyötä 
  • millaista yhteistyötä yritykset mahdollisesti haluavat kaupungin kanssa tehdä ja 
  • millaisia ilmastoaiheisia tapahtumia yritykset kaupungeilta toivovat. 

Kaupunki hyödyntää vastauksia paikallisen ilmastoyhteistyön mallin luomisessa.  


Ilmastotyö on yhteinen asiamme – ja sitä myös odotetaan kaikilta yhä enemmän 

Kyselyn lopussa vastaajat voivat halutessaan jättää kaupungille yhteystietonsa ilmastoyhteistyön käynnistämiseksi. Yritys voi esimerkiksi ilmoittaa kiinnostuksensa yhteisen ilmastoaiheiseen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteystietonsa jättäneitä yrityksiä voidaan lähestyä myös erilaisin puheenvuoropyynnöin sekä hankkeiden kokeiluissa ja pilotoinneissa. Yhteistyö voi konkretisoitua myös oppilaitosyhteistyön kautta, josta yritys saa konkreettista apua ja työkaluja ilmastotyöhön. Myös uusia innovatiivisia yhteistyömuotoja voi ehdottaa! 


Ilmastotyö on vastuullisuustyötä, jota elinkeinoelämän toimijoilta edellytetään jatkuvasti entistä enemmän. Yhteistyö kaupungin kanssa voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tekemään omasta ilmastotyöstään näkyvämpää: niin paikallisesti kuin laajemminkin!  


Yrityskysely on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hanketta, jossa Keravan kaupunki on mukana yhdessä Järvenpään ja Vantaan kanssa.


Lisätietoja:
Hankkeen projektikoordinaattori Heta Itämäki, puh. 040 631 5686, heta.itamaki@vantaa.fi

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:07