Uutiset

Osallistu ja vaikuta: kerro ideasi Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kehittämiseksi

29.04.2021 klo 14:15

​Millä tavalla Ahjon ja Ollilanlammen virkistysaluetta tulisi uudistaa ja kehittää? Tulisiko uudistaa alueen opasteita, luontopolkua, kuntorataa vai nuotiopaikkaa? Vastaa asukaskyselyyn ja kerro ideasi Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen yleissuunnitelman laatimista varten viimeistään 9. toukokuuta.


Kaupunki kerää pururadan, metsän ja Ollilanlammen ympäristön sisältävän Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen yleissuunnitelman laatimista varten asukkaiden ideoita ja ajatuksia, jotta virkistysalue olisi eri ikäisiä asukkaita hyvin palveleva luontokohde ja ympäristönä lisäisi matalan kynnyksen arkiliikuntaa.


"Ollilanlammen ympäristö nevasuoalueineen on Keravalla merkittävä luontoarvoiltaan, ja sen tähden kaikki toimenpiteet suunnitellaan tarkoin ja toteutetaan luontoa kunnioittaen", kertoo Keravan kaupungin suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson. "Kyselyyn vastaamalla voi konkreettisesti vaikuttaa siihen, millä tavalla virkistysaluetta kehitetään ja uudistetaan."


Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia, ja kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 9. toukokuuta asti. Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kysely löytyy osoitteesta bit.ly/ollilanlampi.


ELY-keskus on myöntänyt kaupungille Ahjon ja Ollilanlammen virkistysalueen kehittämisen suunnittelua ja toteuttamista varten 80 000 euron hankeavustuksen vuodelle 2021.

Päivitetty 29.04.2021 klo 14:16