Uutiset

Osallistu ja vaikuta: kommentoi puistosuunnitelmassa esiteltävää Marttilanpuistoa

01.06.2021 klo 13:45

​Marttilanpuisto halutaan luoda lähialueen asukkaita palvelevaksi sekä erityisesti ikäihmisille sopivaksi, esteettömäksi, yhteisölliseksi ja esteettiseksi korttelipuutarhaksi. Valmistuneessa Marttilanpuiston puistosuunnitelmassa esitellään Marttilanpuistoa sekä puiston toimintoja, ja asukkaat voivat vielä viimeisen kerran osallistua puiston suunnitteluun kommentoimalla 14. kesäkuuta asti nähtävilläolevaa puistosuunnitelman ehdotusta.


Puistosuunnitelmassa Marttilanpuisto jakautuu kahteen osaan, rakennetumpaan läntiseen osaan lähellä tulevaa palvelutaloa, sekä itäiseen osaan, joka pysyy metsäisenä ja vähemmän rakennettuna alueena. Rakennetulla alueella sijaitsee kivetty oleskelualue, jossa on viherkattoinen katos sekä kasvillisuudella ympäröity pergola. Olevan tammen ympärillä on niitty, jonka poikki kulkee niittämällä tehtävä polku. Oleskelualueella on runsaasti penkkejä sekä pöytä shakkipeleineen. Aluetta ympäröi värikäs kasvillisuus.


Pelialueella on kivituhkapintainen kenttä Bocciaa ja muita puistopelejä varten, sekä hiekkatekonurmen ympäröimä tuntorata, jossa voi kävellä paljain jaloin eri materiaaleja pitkin. Aluetta rajaa osittain säästettävä haavikko sekä syreenimaja. Rakennetulta alueelta nousee kaiteelliset maastoportaat metsään. Muut raitit metsän alueella ovat esteettömiä ja mahdollistavat runsaine penkkeineen esteettömän kulun metsäalueella. Raitit ovat valaistuja. Metsästä löytyy muun muassa kuivapuro, hyönteishotelli sekä näköalapaikka. Raitit eivät ole talviylläpidettäviä. 


Marttilanpolun ja Lehmuspolun varrella sijaitsevaan Marttilanpuistoon laaditun puistosuunnitelman tavoitteena on palvella alueen lähiasukkaiden lisäksi puiston viereen rakentuvan tehostetun palveluasumisen yksikön asukkaita. Kaupungin tavoitteena on kehittää puistoa kaikille asukkaille mieleiseksi, mutta erityisesti ikääntyvälle väestölle sopivaksi, esteettömäksi, yhteisölliseksi ja esteettiseksi korttelipuutarhaksi, joka välineistön sijaan profiloituu rauhoittumiseen ja kiireettömään kohtaamiseen sekä luo aistikokemuksia ja muistijälkiä.


Ympäristöministeriö on myöntänyt kaupungille Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta 18 000 euron hankeavustuksen Marttilanpuiston suunnittelua varten.


Asukkaat ovat kertoneet ideoita ja kommentoineet suunnitelmia asukaskyselyssä ja asukasillassa

Kaupunki järjesti tammikuussa 2020 asukaskyselyn, jossa kysyttiin asukkaiden ideoita ja kommentteja puiston luomisesta ikäihmisille sopivaksi kiireettömän kohtaamisen paikaksi.


Kyselyyn saatiin 110 vastausta. Vastaajista suurin osa toivoi puistoon istuinpenkkejä sekä kukkia, kukkivia pensaita ja puita. Lisäksi Marttilanpuistoon toivottiin piknikpöytiä, linnunpönttöjä, kuntoilumahdollisuutta, puutarhakeinua, tasaista pelailutilaa petanquen tai mölkyn pelaamiseen sekä katosta, jossa on viherkatto.


Osana kyselyä asukkaat myös ideoivat ja toivoivat leveitä ja tasaisia kävelyteitä, parempaa valaistusta sekä mahdollisuutta seurata luontoa ja lasten leikkejä. Puistosta asukkaat halusivat vehreän ja puutarhamaisen. Vastaajat toivoivat, että puisto säilytetään luonnontilassa ja puiston polut olisivat luonnonmateriaaleista. Istutuksiksi toivottiin alppiruusuja ja syreenimajaa sekä lisäksi katosta, viherpergolaa tai huvimajaa, jossa voi olla suojassa sateelta ja auringolta. Vastaajat pitivät tärkeänä myös, että puistossa on riittävästi ergonomisia penkkejä ja pöytäryhmiä sekä pelipöytä tukevilla selkänojallisilla tuoleilla.


Kyselyn tuloksista kerrottiin maaliskuussa 2020 järjestetyssä Marttilanpuiston asukasillassa, jossa esiteltiin myös Marttilanpuistoon asukaskyselyn ideoiden pohjalta tehdyt kaksi luonnosvaihtoehtoa puiston peruskorjausta varten. Luonnosvaihtoehtoihin saatujen kommenttien perusteella on suunniteltu nyt nähtävillä oleva puistosuunnitelmaehdotus.


Marttilanpuiston puistosuunnitelmaehdotus on nähtävillä 31.5.-14.6.2021. Ehdotukseen ja sen materiaaleihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla sekä arkisin Sampolan asiointipisteen ilmoitustaululla. Mahdolliset muistutukset puistosuunnitelmaehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläolon viimeisen päivään klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse kaupunkitekniikka@kerava.fi tai osoitteeseen Keravan kaupunki, Kaupunkitekniikka, PL 123, 04201 Kerava.


Tutustu Marttilanpuiston puistosuunnitelman ehdotukseen.

Päivitetty 01.06.2021 klo 13:45